Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Helsingin Evankelisen opiston sivuilta.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Helsingin Evankelisen opiston sivuilta.

Kuvaus

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jonka tutkimuskohteet vaihtelevat kokonaisia yhteiskuntia kuvaavista rakenteellisista seikoista intiimeihin sosiaalisiin suhteisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Sosiologian opiskelu auttaa jäsentämään yhteiskuntia kaikessa monimuotoisuudessaan ja ymmärtämään, miten ihmiset, yhteiskunnat ja koko maailma muodostavat monimutkaisen vastavuoroisuuksien verkon.

Sosiologian perusvire on kriittinen. Se pyrkii tutkimaan ja arvioimaan yhteiskuntaa ja sen erilaisia ilmiöitä pintaa syvemmältä kyseenalaistaen totutut ajattelutavat. Sosiologinen tutkimus on samalla myös keskustelua yhteiskunnan kanssa. Tutkimukset ovat puheenvuoroja, jotka tarjoavat mahdolisuuden puhua uudella tavalla aikalaisia askarruttavista ilmiöistä tai paljastavat ongelmia, joiden olemassaoloa ei ole aikaisemmin tiedostettu.

Sosiologian perusopinnot (25 op) - A75011:

Sosiologian johdantokurssi (5 op) - A751110
Väestötieteen johdantokurssi (5 op) - A751111
Suomalaista sosiologiaa (5 op) - A751113
Sosiologisia näkökulmia (5 op) - A751114
Sosiologian oppihistoria I (5 op) - A75216

Katso suoritustavat opintokokonaisuuteen kuuluvien jaksojen opinto-ohjelmista.

Katso kirjallisuus opintokokonaisuuteen kuuluvien jaksojen opinto-ohjelmista.

Asteikolla 0 - 5

Opinnot toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina.

Sosiologian perusopinnot (25 op) - A75011:

Sosiologian johdantokurssi (5 op) - A751110

  • lähiopinnot alkavat syyskuussa 2016

Väestötieteen johdantokurssi (5 op) - A751111

  • verkko-opinnot alkavat tammikuussa 2017

Suomalaista sosiologiaa (5 op) - A751113

  • verkkotentti
  • ensimmäinen verkkotentti marraskuussa 2016

Sosiologisia näkökulmia (5 op) - A751114

  • verkko-opinnot alkavat lokakuussa 2016

Sosiologian oppihistoria I (5 op) - A75216

  • verkkotentti
  • ensimmäinen verkkotentti helmikuussa 2017

Tenttiohjeet

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Helsingin Evankelisen opiston sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -kokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset).