Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 15.9.2016
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa/opintojakso. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Katso yksittäisen opintojakson ilmoittautumisaika ao. jakson opinto-ohjelmasta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Jos sosiologian aineopintokokonaisuuden 35 op (sivuaineen tutkintovaatimukset) jaksoille on edeltäviä opintoja, niin ne on merkitty opinto-ohjelmaan ao. opintojakson kohdalle.

Sosiologian aineopinnoissa perehdytään perusopintoja syvällisemmin tieteenalan historiaan, klassikoihin, teoreettiseen ajatteluun, ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tutkimusmenetelmiin. Kokonaisuuteen kuuluu myös suomalaisen yhteiskunnan väestökehitykseen liittyvä jakso sekä perehtyminen yhteen sosiologian tutkimusalaan.

Aineopintoihin kuuluvat opintojaksot vaativat aiempaa enemmän paneutumista, sillä tentittävät teokset eivät ole yleisesityksiä vaan teoreettisia ja empiirisiä tutkimuksia, joiden ymmärtäminen edellyttää peruskäsitteiden hallintaa. Ylipäänsä opintokokonaisuudessa siirrytään yhteiskunnallisten ilmiöitten empiirisen tarkastelun tasolta abstraktimpaan tieteelliseen ajatteluun. Opintojaksot suoritetaan pääosin tenttimällä, mutta sikäli kun opintojaksoon liittyvää lähiopetusta järjestetään, näihin osallistumista suositellaan.

Sosiologian aineopinnot (35 op) - A75012
Sosiologinen teoria I (5 op) - A75217
Väestötieteen jatkokurssi (5 op) - A752140
Sosiologian oppihistoria II 5 op- A753401
Nyky-yhteiskunnan sosiologia 5 op- A753403
Vapaavalintaisia sosiologian opintoja (15 op):
• Kaupunkisosiologia (5 op) - A752501
• Tieteen- ja teknologiantutkimus (5 op) - A752502
• Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet (5 op) - A752503
• Yhteiskunnallinen muutos (5 op) - A752504
• Väestö ja yhteiskunta (5 op) - A752505

Katso opintojaksojen suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmista.

Katso kirjallisuus opintokokonaisuuteen kuuluvien jaksojen opinto-ohjelmista.

Arviointi 0-5

Aikataulut ja toteutustavat löytyvät aineopintoihin kuuluvien jaksojen opinto-ohjemista.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmissa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.