Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 12.9.2016
16:15 - 18:00
Ma 19.9.2016
16:15 - 18:00
Ma 3.10.2016
16:15 - 18:00
Ma 10.10.2016
16:15 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssi antaa yleiskatsauksen sosiologiaan tieteenalana sekä tutustuttaa sosiologiseen ajattelutapaan, sen peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin. Kurssilla käsitellään sosiologian peruskäsitteitä ja lähestymistapoja, joita sovelletaan globaalin nykymaailman ilmiöiden tarkasteluun.

Lähiopetus 10 h, luentotallenteita, monivalintatehtäviä, pieniä kirjallisia tehtäviä sekä tentti, jossa suoritetaan luennot ja kirja

Aro Jari ja Jokivuori Pertti: Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN: 978-951-0-35263-2 (nid.). Teos löytyy myös E-kirjana, Docendo oy. 2014.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen

Kurssin Moodle-sivut aukeavat viimeistään ma 12.9.2016.

Katso luentojen ajat ja paikka kohdasta AIKATAULU.

Kurssin ohjelma ja tehtävät kurssin Moodle-ympäristössä:

Viikko 37:
1. luento 12.9.2016

Kuuntele tallenne ”Mitä sosiologia on” ja vastaa sitä koskeviin kysymyksiin.

Viikko 38:
2. luento 19.9.2016

Kuuntele tallenne ”Sosialisaatio, perhe ja läheissuhteet” ja vastaa sitä koskeviin kysymyksiin.

Viikko 39:
Nationalismia,rasismia, pakolaisuutta ym. käsittelevä mediatehtävä: kirjoita oma alustuksesi
tehtäväalueelle viimeistään 29.9. Keskustelua alustuksista Moodle-sivuilla: lue muiden kirjoittamia alustuksia ja kommentoi niistä vähintään kahta. Keskustelu
päättyy 7.10.

Kuuntele ”Stratifikaatio ja Marx” -luentotallenne ja vastaa sitä koskeviin kysymyksiin. Ei luentoa.

Viikko 40:
3.luento 3.10.2016.

Kuuntele ”Weber kapitalismin hengestä” -luentotallenne ja vastaa sitä koskeviin kysymyksiin.

Viikko 41:
4.luento 10.10.2016.

Kuuntele ”Durkheimin teoria itsemurhasta” -luentotallenne ja vastaa sitä koskeviin kysymyksiin. Aloita viimeistään lukemaan Aro & Jokivuoren kirjaa.

Viikko 42: Vastaa
käsitteenmäärittelytehtävän kysymyksiin. Palautettuasi tehtävän näet mallivastaukset, joihin voit itse verrata omaa vastaustasi.

Valmistaudu luentokuulusteluun lukemalla Aro & Jokivuoren kirjaa, luentomuistiinpanoja ja kertaamalla tallenteiden sisältöä.

Viikko 43:
Viimeinen mahdollisuus tehdä puuttuvat tehtävät on 29.10.

Tenttipäivät:
31.10.2016 klo 17-20
12.12.2016 klo 17-20
30.1.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -kokonaisuutta (sivuainetutkintovaatimukset, A75011siv).