Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 17.1.2017
16:00 - 18:00
Ti 28.2.2017
16:00 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssi toteuttaa Helsingin yliopiston sosiologian oppiaine ja Avoin yliopisto. Opiskelijat ovat tutkinto-opiskelijoita ja Avoimen yliopiston opiskelijoita.

Kurssi antaa yleiskatsauksen sosiologiaan tieteenalana sekä tutustuttaa sosiologiseen ajattelutapaan, sen peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin. Kurssilla käsitellään sosiologian peruskäsitteitä ja lähestymistapoja, joita sovelletaan globaalin nykymaailman ilmiöiden tarkasteluun.

Verkkokurssi

  • alku- ja loppuluennot keskustakampuksella tai osallistuminen verkon välityksellä
  • luentotallenteita n. 9 t
  • mediaseurantatehtävä, ryhmätyöskentelyä verkossa
  • monivalintatehtävät
  • loppuessee

Aro Jari ja Jokivuori Pertti: Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN: 978-951-0-35263-2 (nid.). Teos löytyy myös E-kirjana, Docendo oy. 2014.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen

Ajalla 17.1.-28.2.2017

Alkuluento (myös verkossa) ti 17.1.17 klo 16.00-18.00 Paikka:U35 Aud 116

Loppuluento (myös verkossa) ti 28.2.17 klo 16.00-18.00 Paikka:U35 Aud 116

HUOM! Varaa riittävästi aikaa itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn jakson Moodle-ympäristössä kurssin käynnissä oloajan.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -kokonaisuutta (sivuainetutkintovaatimukset, A75011siv).