Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on saada yleiskuva väestön rakenne- ja muutostekijöistä sekä niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä, väestöilmiöiden mittaamisesta, keskeisistä väestöteorioista, Suomen väestöstä, kehitysmaiden väestökysymyksistä ja väestötieteen suhteesta muihin yhteiskuntatieteisiin.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -kokonaisuutta (sivuainetutkintovaatimukset, A75011siv).

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.


Verkkomateriaalin luvut

I Väestöilmiöt ja väestötiede
1. Väestötiede ja väestötekijät
2. Väestötieteen määritelmä ja väestötieteen asema tieteiden kentässä
3. Väestötieteen historiaa

II Väestötietojen lähteet
1. Väestölaskennat
2. Väestönmuutosten rekisteröintijärjestelmät
3. Tilastot ja tutkimusrekisterit
4. Muut lähteet
5. Väestötilastoinnin historiallinen kehitys
6. Väestötilastojen luotettavuus:a) Teollistuneissa länsimaissa b) Kehitysmaissa

III Johdatus väestötieteelliseen mittaukseen
1. Yleiset mittaluvut
2. Ikäryhmittäiset mittaluvut
3. Vakiointi
4. Periodi- ja kohorttitarkastelu

IV Syntyneisyys ja hedelmällisyys
1. Syntyneisyys (hedelmällisyys) tutkimuskohteena
2. Syntyneisyyden alue-erot ja syntyneisyyden mittaaminen
3. Hedelmällisyyden transitio
4. Miten ja miksi hedelmällisyys / lapsiluku muuttuu?

V Avioituneisuus (eronneisuus jne.)
1. Avioituneisuus tutkimuskohteena
2. Olennainen avioituneisuuden mittauksessa
3. Avioliittoisuuden ja avioituneisuuden kehitys ja alue-erot
4. Muuttuva parisuhde ja perhe

VI Kuolleisuus
1. Kuolleisuus tutkimuskohteena
2. Olennainen kuolleisuuden mittauksessa
3. Elinajan (l. kuolleisuus ja eloonjäämis-)taulu
4. Stationäärisen väestön kuolleisuus
5. Kuolleisuuden transitio / epidemiologinen transitio
6. Kuolleisuuden epätasoarvo
7. Kuolleisuuden tulevan kehityksen näkymät

VII Muuttoliike
1. Muuttoliike tutkimuskohteena
2. Olennainen muuttoliikkeen mittauksessa
3. Siirtolaisuuden muuttunut aluekuva
4. Muuttoliikkeen tulevaisuuden näkymät

VIII Maailman väestönkehitys ja väestöongelmat
1. Väestölliset transitiot maailmanhistoriassa
2. Väestöpolitiikka
3. Viimeaikainen kehitys ja ongelmat
4. Väestöennusteet


Aikataulu ja suoritustapa


Maanantai 11.1.

Kurssisivut aukeavat. Keskustelu alkaa kohdassa Alkukeskustelu.

Maanantai 18.1.
Alkukeskustelu päättyy.

Perjantai 22.1.
Itseopiskelutehtävät 1, 2 ja 3 valmiina.

Keskiviikko 27.1.
Syntyneisyys ja hedelmällisyys essee ja itseopiskelutehtävä lukuun 4 valmiina

Torstai 28.1.
Esseetehtävän 4 itsearvioinnin ohjeet aukeavat klo 9.

Keskiviikko 3.2.
Esseen itsearviointi valmiina.

Keskiviikko 10.2.
Kuolleisuus essee ja itseopiskelutehtävät 5 ja 6 valmiina.

Keskiviikko 17.2.
Itseopiskelutehtävä 7 valmiina.

Perjantai 26.2.
Maailman väestönkehitys ja väestöongelma essee ja itseopiskelutehtävä 8 valmiina.

Keskiviikko 2.3.
Teemakeskustelu päättyy.

Sunnuntai 6.3.
Kurssi päättyy. Opettaja antaa arvosanan.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat 11.1.2016. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Kurssimateriaalina käytetään Helsingin Yliopiston sosiologian laitoksen ja Avoimen yliopiston tuottamaa verkkomateriaalia, joka löytyy kohdasta Oppimateriaalit . Materiaali koostuu kahdeksasta sisältöosiosta ja sanastosta. Kirjoittajat ovat professori, VTT Kari Pitkänen ja VTM Ari-Pekka Sihvonen.

Koko kurssimateriaali löytyy opintojakson Moodle-sivuilta.

Arviointi: Asteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opetuspaikkakunta: Helsinki
Toteuttaja: Helsingin evankelinen opisto

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75011).