Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on saada yleiskuva väestön rakenne- ja muutostekijöistä sekä niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä, väestöilmiöiden mittaamisesta, keskeisistä väestöteorioista, Suomen väestöstä, kehitysmaiden väestökysymyksistä ja väestötieteen suhteesta muihin yhteiskuntatieteisiin.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -kokonaisuutta (sivuainetutkintovaatimukset, A75011siv).

Sosiologian verkkosivut Avoimen yliopiston kurssihaussa

Teemakeskustelu, itseopiskelutehtävät (monivalintatehtäviä oman oppimisen tukena) ja 3 esseetä

Kurssimateriaalina käytetään Helsingin Yliopiston sosiologian laitoksen ja Avoimen yliopiston tuottamaa verkkomateriaalia. Materiaali koostuu kahdeksasta sisältöosiosta ja sanastosta. Kirjoittajat ovat professori, VTT Kari Pitkänen ja VTM Ari-Pekka Sihvonen.

Kaikki materiaali löytyy jakson verkkosivuilta Moodlesta (vain opintojaksolle ilmoittautuneiden käytössä).

Verkkomateriaalin luvut:

I Väestöilmiöt ja väestötiede
1. Väestötiede ja väestötekijät
2. Väestötieteen määritelmä ja väestötieteen asema tieteiden kentässä
3. Väestötieteen historiaa

II Väestötietojen lähteet
1. Väestölaskennat
2. Väestönmuutosten rekisteröintijärjestelmät
3. Tilastot ja tutkimusrekisterit
4. Muut lähteet
5. Väestötilastoinnin historiallinen kehitys
6. Väestötilastojen luotettavuus:a) Teollistuneissa länsimaissa b) Kehitysmaissa

III Johdatus väestötieteelliseen mittaukseen
1. Yleiset mittaluvut
2. Ikäryhmittäiset mittaluvut
3. Vakiointi
4. Periodi- ja kohorttitarkastelu

IV Syntyneisyys ja hedelmällisyys
1. Syntyneisyys (hedelmällisyys) tutkimuskohteena
2. Syntyneisyyden alue-erot ja syntyneisyyden mittaaminen
3. Hedelmällisyyden transitio
4. Miten ja miksi hedelmällisyys / lapsiluku muuttuu?

V Avioituneisuus (eronneisuus jne.)
1. Avioituneisuus tutkimuskohteena
2. Olennainen avioituneisuuden mittauksessa
3. Avioliittoisuuden ja avioituneisuuden kehitys ja alue-erot
4. Muuttuva parisuhde ja perhe

VI Kuolleisuus
1. Kuolleisuus tutkimuskohteena
2. Olennainen kuolleisuuden mittauksessa
3. Elinajan (l. kuolleisuus ja eloonjäämis-)taulu
4. Stationäärisen väestön kuolleisuus
5. Kuolleisuuden transitio / epidemiologinen transitio
6. Kuolleisuuden epätasoarvo
7. Kuolleisuuden tulevan kehityksen näkymät

VII Muuttoliike
1. Muuttoliike tutkimuskohteena
2. Olennainen muuttoliikkeen mittauksessa
3. Siirtolaisuuden muuttunut aluekuva
4. Muuttoliikkeen tulevaisuuden näkymät

VIII Maailman väestönkehitys ja väestöongelmat
1. Väestölliset transitiot maailmanhistoriassa
2. Väestöpolitiikka
3. Viimeaikainen kehitys ja ongelmat
4. Väestöennusteet

Asteikolla 0-5

Maanantai 13.6.
Kurssisivut aukeavat. Keskustelu alkaa kohdassa Alkukeskustelu.

Maanantai 20.6.
Alkukeskustelu päättyy.

Perjantai 24.6.
Itseopiskelutehtävät 1, 2 ja 3 valmiina.

Keskiviikko 29.6.
Syntyneisyys ja hedelmällisyys essee ja itseopiskelutehtävä lukuun 4 valmiina

Torstai 30.6.
Esseetehtävän 4 itsearvioinnin ohjeet aukeavat klo 9.

Keskiviikko 6.7.
Esseen itsearviointi valmiina.

Keskiviikko 20.7.
Kuolleisuus essee ja itseopiskelutehtävät 5 ja 6 valmiina.

Keskiviikko 27.7.
Itseopiskelutehtävä 7 valmiina.

Keskiviikko 10.8.
Maailman väestönkehitys ja väestöongelma essee ja itseopiskelutehtävä 8 valmiina.

Keskiviikko 17.8.
Teemakeskustelu päättyy.

Sunnuntai 21.8.
Kurssi päättyy. Opettaja antaa arvosanan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75011).