Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on saada yleiskuva väestön rakenne- ja muutostekijöistä sekä niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä, väestöilmiöiden mittaamisesta, keskeisistä väestöteorioista, Suomen väestöstä, kehitysmaiden väestökysymyksistä ja väestötieteen suhteesta muihin yhteiskuntatieteisiin.

Teemakeskustelu, itseopiskelutehtävät (monivalintatehtäviä oman oppimisen tukena) ja 3 esseetä

Kurssimateriaalina käytetään Helsingin Yliopiston sosiologian laitoksen ja Avoimen yliopiston tuottamaa verkkomateriaalia. Materiaali koostuu kahdeksasta sisältöosiosta ja sanastosta. Kirjoittajat ovat professori, VTT Kari Pitkänen ja VTM Ari-Pekka Sihvonen.

Kaikki materiaali löytyy jakson verkkosivuilta Moodlesta (vain opintojaksolle ilmoittautuneiden käytössä).

Verkkomateriaalin luvut:

I Väestöilmiöt ja väestötiede
1. Väestötiede ja väestötekijät
2. Väestötieteen määritelmä ja väestötieteen asema tieteiden kentässä
3. Väestötieteen historiaa

II Väestötietojen lähteet
1. Väestölaskennat
2. Väestönmuutosten rekisteröintijärjestelmät
3. Tilastot ja tutkimusrekisterit
4. Muut lähteet
5. Väestötilastoinnin historiallinen kehitys
6. Väestötilastojen luotettavuus:a) Teollistuneissa länsimaissa b) Kehitysmaissa

III Johdatus väestötieteelliseen mittaukseen
1. Yleiset mittaluvut
2. Ikäryhmittäiset mittaluvut
3. Vakiointi
4. Periodi- ja kohorttitarkastelu

IV Syntyneisyys ja hedelmällisyys
1. Syntyneisyys (hedelmällisyys) tutkimuskohteena
2. Syntyneisyyden alue-erot ja syntyneisyyden mittaaminen
3. Hedelmällisyyden transitio
4. Miten ja miksi hedelmällisyys / lapsiluku muuttuu?

V Avioituneisuus (eronneisuus jne.)
1. Avioituneisuus tutkimuskohteena
2. Olennainen avioituneisuuden mittauksessa
3. Avioliittoisuuden ja avioituneisuuden kehitys ja alue-erot
4. Muuttuva parisuhde ja perhe

VI Kuolleisuus
1. Kuolleisuus tutkimuskohteena
2. Olennainen kuolleisuuden mittauksessa
3. Elinajan (l. kuolleisuus ja eloonjäämis-)taulu
4. Stationäärisen väestön kuolleisuus
5. Kuolleisuuden transitio / epidemiologinen transitio
6. Kuolleisuuden epätasoarvo
7. Kuolleisuuden tulevan kehityksen näkymät

VII Muuttoliike
1. Muuttoliike tutkimuskohteena
2. Olennainen muuttoliikkeen mittauksessa
3. Siirtolaisuuden muuttunut aluekuva
4. Muuttoliikkeen tulevaisuuden näkymät

VIII Maailman väestönkehitys ja väestöongelmat
1. Väestölliset transitiot maailmanhistoriassa
2. Väestöpolitiikka
3. Viimeaikainen kehitys ja ongelmat
4. Väestöennusteet

Asteikolla 0-5

Verkkokurssi sijoittuu ajalle 9.1.-5.3.2017

Aikataulu

Maanantai 9.1.
Kurssisivut aukeavat. Keskustelu alkaa kohdassa Alkukeskustelu.

Maanantai 16.1.
Alkukeskustelu päättyy.

Perjantai 20.1.
Itseopiskelutehtävät 1, 2 ja 3 valmina

Keskiviikko 25.1.
Syntyneisyys ja hedelmällisyys essee ja itseopiskelutehtävä lukuun 4 valmiina

Torstai 26.1.
Esseetehtävän 4 itsearvioinnin ohjeet aukeavat klo 9.

Keskiviikko 1.2.
Esseen itsearviointi valmiina

Keskiviikko 8.2.
Kuolleisuus essee ja itseopiskelutehtävät 5 ja 6 valmiina

Perjantai 17.2.
Itseopiskelutehtävä 7 valmiina.

Sunnuntai 26.2.
Maailman väestönkehitys ja väestöongelma essee ja itseopiskelutehtävä 8 valmiina.

Keskiviikko 1.3.
Teemakeskustelu päättyy.

Sunnuntai 5.3.
Kurssi päättyy. Opettaja antaa arvosanan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75011).