Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Tutustuminen suomalaiseen nykysosiologiaan muutamien esimerkkiteosten tai artikkelivalikoiman kautta. Teokset/artikkelit luetaan itsenäisesti ja osaaminen osoitetaan tentissä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee joitakin keskeisiä esimerkkejä suomalaisen
nykysosiologian tutkimussuunnista.

Verkkotentti

Jokinen Kimmo & Saaristo Kimmo: Suomalainen yhteiskunta. (2006 tai uudempi painos.)
ja kaksi seuraavista:
1. Julkunen Raija: Sukupuolen järjestykset, tasa-arvon paradoksit.
2. Liikkanen Mirja (toim.): Suomalainen vapaa-aika.
3. Puuronen Vesa: Rasistinen Suomi.

Asteikolla 0-5

Opintojakson Moodle-sivut aukeavat 26.10.2016.

Verkkotenttipäivät:

9.11.2016 klo 17-20
18.1.2017 klo 17-20
5.4.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75011).