Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Perehdytään perusteisiin, miksi sosiologiassa luetaan klassikoita, tutustutaan klassisiin sosiologian tutkimuskohteen ja peruskäsitteiden määrittelyihin sekä tutustutaan suomalaisen sosiologian perinteeseen.

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on jäsentynyt käsitys sosiologian oppihistorian päälinjoista, sosiologian kohteesta ja peruskäsitteistä sekä suomalaisen sosiologian perinteestä pääpiirteissään.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -kokonaisuutta (sivuainetutkintovaatimukset, A75011siv).

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Suoritustapa: Verkkotentti 5 op, joka tehdään Moodle-oppimisympäristössä.

Opettaja: VTM Mikko J. Virtanen

Verkkotenttipäivät:
ke 10.2.2016 klo 17-21
ke 6.4.2016 klo 17-21
ma 23.5.2016 klo 17-21

Opintojakson lisämateriaaliin kuuluu luentotallenne teokseen Sosiologian klassikot - lyhyt johdatus klassikoiden maailmaan. Tallenteen kuuntelu auttaa tenttiin valmistautumisessa, ja se löytyy jakson Moodle-sivuilta. Tallenteen pituus on noin 1 h.

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 25.1.2016. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tentittävä teos ja artikkelit

a) Gronow J, Noro A & Töttö P: Sosiologian klassikot

b) 2 artikkelia teoksesta Alapuro, Risto, Alestalo, Matti, Haavio-Mannila, Elina (toim.): Suomalaisen sosiologian historia: Erik Allardt, Risto Alapuro, Matti Alestalo: Suomalaisen sosiologian historiasta sekä Veronica Stolte-Heiskanen: Sosiologia vakintuneena tieteenä. Linkki artikkeleihin https://flamma.helsinki.fi/fi/HY325728

c) Risto Alapuro: ”Erik Allardt ja suomalaisen sosiologian suuri linja” teoksessa Ahtiainen, Pekka, Räty, Teuvo, Strömberg, Johan, Tervonen, Jukka (toim): Historia, sosiologia ja Suomi, s. 169- 186. Linkki artikkeleihin https://flamma.helsinki.fi/fi/HY325728

Tukimateriaali
Sosiologian klassikot -teoksen lukemisen tukena on VTT Maaria Lingon tekemä noin tunnin pituinen äänitallenne, jossa hän esittelee ao. teosta. Tallenne löytyy opintojakson Moodle-sivuilta (vaatii Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen ja ilmoittautumisen ao. jaksolle).

Arviointi: Asteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Opetuspaikkakunta: Helsinki
Toteuttaja: Helsingin evankelinen opisto

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75011).