Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Sosiologian johdantokurssi 5 op

Edeltävät opinnot: Sosiologian johdantokurssi

Jaksossa tutustutaan sosiologiseen teoreettiseen keskusteluun ja teorian erilaisiin tehtäviin sosiologiassa. Jaksossa käsitellään mm. teoriaa yleisenä yhteiskuntateoriana, aikalaisanalyysina, jotakin sosiaalista ilmiötä koskevan selittävänä hypoteesina ja metodologisena pohdintana. Jakson painopiste on sosiologisessa nykykeskustelussa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiologisen teorian erilaiset tehtävät ja kuinka teorioita voidaan arvioida suhteessa näihin tehtäviin. Lisäksi opiskelija tutustuu joihinkin ajankohtaisiin sosiologisiin teorioihin.

Verkkotentti

Baert & Carreira da Silva: Social Theory in the Twentieth Century and Beyond

Heiskala: Toiminta, tapa ja rakenne

Arviointi: Asteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen

Orientaatio sosiologian aineopintoihin
Torstai 15.9.2016 klo 16.30-18
Paikka: Helsingin yliopisto/Metsätalo, Unioninkatu 40, sali 23 (4. krs)

Orientaation pitää Avoimen yliopiston yliopistonlehtori Maaria Linko. Tapaamiseen ilmoittaudutaan viimeistään 13.9. lähettämällä viesti opettajalle (maaria.linko@helsinki.fi).

Opintojakson Moodle-sivut aukeavat 26.8.2016.`

Verkkotentti:
10.10. klo 17-21
30.11. klo 17-21
25.1. klo 17-21

Opintojakson Moodle-sivuilla on kuulusteluun valmistavaa ja lukutyötä tukevia äänitallenteita.

Ensimmäisessä tallenteessa (kesto noin 20 min) avataan opintojaksoa yleisesti ja selvitetään sosiologisen (yleisen) teorian merkitystä sosiologialle. Tavoitteena on luoda ymmärrys teorian merkityksestä ja paikasta tärkeänä osana sosiologiaa. Tenttiin valmistautuminen on mielekkäämpää kun ymmärtää, miksi opiskeltava asia on tärkeää ja olennaista.

Toisessa tallenteessa (kesto noin 15 min.) käydään lyhyesti läpi itse tenttiä. Mukana on myös lukemiseen liittyviä vinkkejä.

Tukimateriaalin on tehnyt opintojakson tentaattori VTT Mikko Virtanen.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Sosiologian aineopinnot 35 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75012).