Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.5.2016
16:00 - 19:00
To 12.5.2016
16:00 - 19:00
To 16.6.2016
16:00 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Huom! Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelija, jolla on on opinto-oikeus Kaupunkiakatemian sivuainekokonaisuuteen. Voit ilmoittautua maksutta opintojaksolle TÄSTÄ. Ilmoittautumislinkki aukeaa 13.4.2016 klo 10.00.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on harjaantua hankkimaan tietoa kaupunkipolitiikkaan, kaupunkikulttuuriin ja kaupunkiaktivismiin liittyvistä kysymyksistä, harjoitella tutkimusaineiston keräämistä, analysoimista ja aineiston raportoimista ja esittelemistä selkeässä ja kiinnostavassa muodossa. Kurssin jälkeen tunnet hyvin kaupunkiaktivismin eri muotoja ja osaat ainakin alustavasti arvioida niiden mahdollisuuksia ja rajoituksia kaupunkien kehittämisessä. Tavoitteena on myös kehittää omaa luovaa potentiaalia kaupunki-ilmiöiden havainnoimisessa ja kehittämisessä.

Kurssin aihe ja toteutus

Kaupunkiaktivismi tarkoittaa kansalaisten itse organisoimaa omaehtoista yhteistoimintaa, joka tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella. Kaupunkiaktivismi on luonteeltaan rakentavaa ja suuntautuu toimintaan, ei poliittiseen mielipiteenmuodostukseen tai vaikuttamiseen. Kaupunkiaktivismi tapahtuu kaupungissa tai liittyy kaupunkiin ja sen oloihin. Kaupunkiaktivismin eri muodot voivat tukea kaupunkien innovaatiopolitiikkaa ja edistää alueiden elinvoimaisuutta, ekologista kestävyyttä, yhteisöllisyyttä ja kansalaisten osallisuutta. Erilaisia aktivismin muotoja on jo toiminnassa lukuisia meillä ja muualla. Esimerkiksi ruokapiirit, ravintolapäivä, siivouspäivä, liikenteen tai kaupunginosien suunnitteluun keskittyvät aktivistiryhmät edustavat kaupunkiaktivismia (tarkemmin aktivismin muodoista: kaupunkiaktivismi.wordpress.com)

Tällä monitieteisellä kurssilla opiskelijat tutustuvat ensin aktivismin erilaisiin toteutuksiin ja/tai niiden kohtaamiseen ja kohtaamisen haasteisiin kaupunkien hallinnon kanssa. Aihe voi liittyä myös kysymykseen siitä, minkälaiset toimintatavat ja tukimuodot kaupungeilta edistäisivät kaupunkien ekologisen kestävyyden, innovaatiopolitiikan tai yhteisöllisyyden tavoitteita tukevaa kaupunkiaktivismia. Näihin aiheisiin johdatellaan luennoilla, joihin voi osallistua myös verkon välityksellä.

Tämän jälkeen opiskelija valitsee yhden aktivismin, josta on kiinnostunut ja aiheen valinnan perusteella heidät jaetaan ryhmiin. Ryhmät perehtyvät kenttätyönä aiheeseen ja tekevät siitä pienoistutkimuksen. Kenttätöitä voi tehdä sekä pääkaupunkiseudulla että Lahden seudulla.

Kurssin päätteeksi kokoonnutaan esittelemään laaditut raportit ja niistä keskustellaan samalla arvioiden aktivismien merkitystä.

Lähi- tai verkkoluentoja noin 10 t +raportin tekoa ryhmässä joko face to face tai verkossa + loppuseminaari

Kurssin oheismateriaali

Asteikolla 0 - 5

Jakson voi suorittaa lähiopintoina tai kokonaan verkossa. Loppuseminaariin kaikkien opiskelijoiden toivotaan kuitenkin tulevan Helsingin yliopiston keskustakampukselle.

Opiskelu alkaa ma 2.5. 2016, jolloin kurssin Moodle-sivut aukaistaan ja opiskelijat perehtyvät Kaupunkiaktivismi-blogiin (kaupunkiaktivismi.wordpress.com) ja harjoitustyön aiheisiin.

Lähiluento maanantaina 9.5. klo 16.00-19.00
VTT, Dos. Pasi Mäenpää (HY, sosiaalitieteiden laitos) ja VTT, Dos. Maaria Linko (HY:n Avoin yliopisto) ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri

Aiheena: Kurssille orientointi. Kaupunkiaktivismi kaupunkien voimavarana: Kaupunkiaktivismin tematiikkaan johdattelee luennossaan Pasi Mäenpää. Opastusta pienoistutkimuksen aiheen valintaan ja raportin toteuttamiseen (Maaria Linko ja Pasi Mäenpää).
Luennon voi kuunnella myös verkossa ja luennosta tehdään myös tallenne myöhempää kuuntelua varten.

Lähiluento torstaina 12.5. klo 16.00-19.00
FT Maija Faehnle (Kaupunkiaktivismi-hankkeen tutkija) sekä kaupunkiaktivistit TkT Mikko Särelä ja VTM Pauliina Seppälä

Aiheena: mm. vuorovaikutteisen suunnittelun keinot
Luennon voi kuunnella myös verkossa ja luennosta tehdään myös tallenne.

Sunnuntaihin 15.5. mennessä opiskelija valitsee pienoistutkimuksen/raportin aiheen.

Maanantaina 16.5. ilmoitetaan ryhmäjako aiheen valinnan perusteella.

Tämän jälkeen uppoutumista aktivismiin ja raportin valmistelua. Keskustelua ja kysymyksiä voi esittää Moodlen Foorumilla muille opiskelijoille ja opettajalle.

Raportti:

  • videoblogi sekä 5 sivun tiivistelmä aiheesta
  • tai kirjallinen raportti (12-15 sivua).

Maanantaina 30.5. klo 16.00-18.00 verkkotilaisuus on line
Opettaja Maaria Linko käsittelee Moodleen laitettuja kysymyksiä ja keskustelua verkossa.

Keskiviikkona 15.6. raportin palautus Moodleen
HUOM! Raportilla on vain yksi palautuspäivä.

Opiskelija kommentoi myös jonkun toisen ryhmän raporttia Moodle-ympäristössä.

Torstaina 16.6. klo 16.00 – 18.00 raportit esitellään muille opiskelijoille Helsingin ylliopiston keskustakampuksella. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan ja samalla kerrotaan haluaako oma ryhmä esitellä raporttinsa vai olla kuuntelemassa ja keskustelemassa muiden raporteista.

Opiskelijoiden kannattaa tulla paikalle 16.6. klo 16.00-18.00, mutta tilaisuuden voi kuunnella myös verkossa (ei tallenneta).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakso korvaa sosiologian opinnoista kohdan A752501/752501 Kapunkisosiologia sekä kaupunkitutkimuksen, sosiaalityön ja yhteiskuntahistorian opintokokonaisuuksista yksittäisiä jaksoja (ks. tarkemmat tiedot ao. oppiaineen opinto-ohjelmasta jossa on myös ilmoittautumislinkki).

Korvaavuus tulee myös Kaupunkiakatemian sivuaineopintoihin (ilmoittautuminen tapahtuu tässä opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta).