Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 13.6.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssin keskeinen oppimistavoite on, että opiskelija oppii hahmottamaan talouden ja politiikan historiallisia suhteita 1700-1900 -lukujen (modernien) klassikkojen tekstien avulla. Akateeminen keskustelu ja tutkimus talouspolitiikasta mahdollistuvat talouden, tieteen ja politiikan suhteiden klassisten merkkipaalujen ja erojen tuntemuksen avulla.

Mikä on talouden ja markkinoiden luonnonvoimaisen ja siunauksellisen kehityksen ja kasvun ajatus sekä miten talouden poliittisuutta aletaan epäillä ja esitetään uusia tulkintoja taloudellisen toimeliaisuuden selitykseksi ja sen siunauksellisuuden ehdoksi?

Poliittinen talous on moderni tieteellinen haaste ja aikamme kiehtova pähkäilyn kysymys. Samalla oppi klassikoista antaa lisää varmuutta silloin, kun opiskelija joutuu myöhemmin opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja markkinoiden luonteesta, ihmisarvon ja politiikan suhteista.

Kurssi kehittää opiskelijan suhteellisuudentajua, avaruutta hahmottaa yhteiskunnallisten ongelmien, markkinoiden ja politiikan törmäyksiä tai kohtalonyhteyttä ja niitä koskevia ratkaisuja, mm. eurooppalaisia talouspolitiikan valinkauhoja.

Luentotallenteet + kaksi (2) harjoitustehtävää, joihin sisältyy verkkokeskustelu + temaattinen luentopäiväkirja

Ilmoitetaan kurssilla.

Asteikolla 0 - 5

Moodle-oppimisympäristö aukeaa 11.5.16.

Luentotallenteet:
Saastamoinen, Kari, prof.: Adam Smith ja näkymätön käsi
Sauramo, Pekka, Dos.: Marx ja poliittisen taloustieteen kritiikin ajankohtaisuus
Ollikainen, Markku, prof.: Malthus-Ricardo-Mill: kasvun rajat
Vartiainen, Juhana, ylijohtaja: Hayek, hajanainen informaatio ja epäluulo päättäjien insinööritaitoa kohtaan
Haaparanta, Pertti, prof.: ”Friedman meets Tobin” – raha- ja talousteorian aikalaisinnovaatioista ja valinkauhoista
Pekkarinen, Jukka, dos., talouspolitiikan koordinaattori ja ylijohtaja: Keynes ja puuttuminen globaaliin talouden kaaokseen?
Holappa, Lauri, tutkija : Keynes, talouspolitiikan keksiminen ja sen rajat
Laurila, Hannu, prof.: Talouden Zombit ja Minotaurokset: miksi Keynes on pidetty viime aikoina paitsiossa?
Kettunen, Pauli, prof.: Gunnar Myrdal ja hyvinvoinnin talouspolitiikka kansallisvaltiossa ja maailmalla?
Tuomala, Matti, prof.: Oikeudenmukaisuus ja julkinen valta: Rawls ja Sen
Heiskala, Risto, prof.: Karl Polanyin talousteorian perintö
Gronow, Jukka, prof.: Max Weberin talous ja politiikka
Suoniemi, Ilpo, tutkimuskoordinaattori: Thomas Piketty ja Pääoman Comeback

Tehtävien palautus:
1. tehtävän palautus: 1.6.16. Tehtävään sisältyvä verkkokeskustelu: 2.6.-15.6.16
2. tehtävän palautus: 22.6.16. Tehtävään sisältyvä verkkokeskustelu: 23.6.-1.7.16

Temaattisen luentopäiväkirjan palautus: 28.6.16 tai 21.8.16

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Sosiologian aineopintoihin 35 op (sivuaine, A75012) kuuluu Vapaavalintaisia sosiologian opintoja 15 opintopistettä. Talouspolitiikan modernit klassikot -verkkokurssilla voit korvata yhden alla mainitun vapaavalintaisen jakson.

Vapaavalintaisia jaksoja:
• Kaupunkisosiologia (5 op) - A752501
• Tieteen- ja teknologiantutkimus (5 op) - A752502
• Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet (5 op) - A752503
• Yhteiskunnallinen muutos (5 op) - A752504
• Väestö ja yhteiskunta (5 op) - A752505