Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on opettaa havainnoimaan, ymmärtämään ja analysoimaan nykyisiä kaupunkeja.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen kaupunkitutkimuksen klassikoita, teorioita ja käsitteitä sekä erilaisia kaupunkikysymyksiä, mm. kaupunkipolitiikkaa, kaupunkikulttuuria, kaupunkisuunnittelua, segregaatiota, arkkitehtuuria ja asumista. Luentoihin liittyvän harjoitustyön tehtyään opiskelija osaa soveltaa kaupunkitutkimuksen käsitteitä.

Luennot 24 t + harjoitustyö + lopputentti

Oppimateriaali ilmoitetaan kurssilla.

Asteikolla 0-5

Johdatus kaupunkitutkimukseen -luentokurssi korvaa kokonaisuudessaan Kaupunkisosiologia 5 op -vapaavalintaisen jakson sosiologian aineopinnoissa 35 op (sivuaineen tutkintovaatimukset).

Luentojen ajankohdat näkyvät toisessa opinto-ohjelmassa kohdassa AIKATAULU.

Harjoitustyöstä sovitaan ensimmäisellä kerralla.

Lopputentit:
ke 19.4.17 klo 17-20
ke 10.5.17 klo 17-20.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiologian aineopinnot 35 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75012).