Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Luennoilla käydään lävitse kaupunkitutkimuksen klassisia ja ajankohtaisia teorioita, tutkimuksia ja keskusteluita erityisesti siltä kannalta, millä tavalla ne auttavat jäsentämään Helsingin seudun ajankohtaista muutosta ja sitä koskevaa tutkimusta.

Luennot 24 t + tentti

Oppimateriaali ilmoitetaan kurssilla.

Asteikolla 0-5

Kurssilla on oltava läsnä 80%.

Kaupunkisosiologian luentokurssi korvaa kokonaisuudessaan Kaupunkisosiologia 5 op -vapaavalintaisen jakson sosiologian aineopinnoissa 35 op (sivuaineen tutkintovaatimukset).

Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samoille luennoille kuin yliopiston tutkinto-opiskelijat. Opetus sekä tentit ovat päiväaikaan. Kurssilla on oma Moodle-sivu, jonne opettaja vie luentomateriaalin.

Luennot:
1.11.-13.12.16
ti 10.00-12.00

4.11.-09.12.16
pe 10.00-12.00

Paikka: U37 ls
Unioninkatu 37

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiologian aineopinnot 35 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75012).