Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kirjatentti

Valitse kolme seuraavista:

Arminen Ilkka: Institutional Interaction. Ashgate 2005.

Castrén Anna-Maija: Onko perhettä eron jälkeen? 2009

Chambers Deborah: A sociology of Family life. Change and diversity in Intimate relationships. Polity 2012.

Heritage John: Harold Garfinkel ja etnometodologia

Sidnell Jack: Conversation Analysis. Wiley, 2012.

Asteikolla 0-5

Tentit:
1.10.2016 klo 9-13
4.2.2017 klo 9-13
1.4.2017 klo 9-13

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiologian aineopinnot 35 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75012).