Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille taloustieteestä ja erityisesti väestötaloustieteestä kiinnostuneille.

Sisältö:
Kurssi käsittelee väestöllisiä kysymyksiä kansantaloustieteen näkökulmasta käsittäen sekä mikroteoreettisia että makroteoreettisia tarkasteluja. Esimerkkejä edellisistä ovat kysymys optimaalisesta lasten lukumäärästä, jälkimmäisestä taas väestönkasvun vaikutukset taloudelliseen kasvuun.

Erityisalueina tarkastellaan kehitysmaiden väestöongelmia sekä ympäristökysymysten, kuten ilmaston lämpenemisen liittymistä väestönkasvuun.

Soveltavassa osiossa tarkastellaan useita erilliskysymyksiä, kuten väestöllisen transition etenemistä maailmassa, HIV:n taloudellisia taustoja ja seurauksia, elinajan kehitystä ja lapsikuolleisuutta sekä inhimillisen pääoman ja väestöllisten tekijöiden yhteyksiä, pienenevään väestömäärään liittyviä erityisongelmia sekä ilmansaasteiden kuolleisuusvaikutuksia.

Luennot 24 t + essee

Kurssimoniste ja lukulista ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä Moodlessa.

Asteikolla 0-5

Luentojen AJANKOHDAN ja OPETUSPAIKAT löydät täältä kohdasta AIKATAULU.

Esseen palautus 2.6.2017 tai 31.8.2017 tai 31.10.2017.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa Sosiologian aineopinnot 35 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75012).