Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t).
Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta).

Kuvaus

Sopii kaikille lapsuuden tutkimuksesta kiinnostuneille.

Opintojaksolla käydään läpi lapsuudentutkimuksen painotuksia ja viimeaikaisia suuntauksia.

Tavoite:

* Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida niin tieteessä kuin nyky-yhteiskunnassa lapsiin ja lapsuuteen liittyviä teemoja kuten kasvatusta, taloutta, materiaalisuutta, teknologiaa ja hallinnan kysymyksiä

* Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisia lapsuuksia ja niiden ulottuvuuksia kuten sosiaalista eriarvoisuutta, sukupuolta, etnisyyttä ja luokkaa

* Opiskelija saa valmiuksia arvioida kriittisesti lapsia koskevia käsityksiä ja havainnoida sen pohjalta lasten toimintaympäristöjä (muun muassa koulu, päiväkoti)

Verkko-oppimisympäristö Moodle:
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: ma 3.8.15
Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.
Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä
Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla

* Tarkastellaan lapsi- ja lapsuudentutkimuksen menetelmiä, metodologiaa ja tutkimuskäytäntöjä

* Perehdytään lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen

* Eritellään lapsi- ja lapsuudentutkimuksen tutkimusetiikkaa ja sen asettamia vaatimuksia lapsia koskevassa tutkimuksessa

* Pohditaan, miten tutkimusta voidaan tehdä lasten kanssa (lapset tutkijoina)

* Kokeillaan tutkimuksen tekemistä harjoitusten avulla

Kurssisivut avautuvat ma 3.8.2015
Alkutehtävän palautus to 13.8.15.
Verkkoluennot: to 20.8.15 klo 17–19.30, ti 1.9., to 3.9., ti 8.9. ja to 10.9.15 17–19.
Henkilökohtaisen loppuraportin palautus: ke 30.9.15.
Palauteverkkoluento: ke 28.10.15 klo 17-19

Opettajan ilmoittaman materiaali.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5: 0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa 2.6.2015 klo 10:00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Kirjatenttinä suoritettavaan jaksoon ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää, ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan kirjallisuus sekä valitaan tenttipäivä.Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: KM Riikka Hohti

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake

Opintojakso on osa Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen (25 op) opintokokonaisuutta.