Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.
Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.
Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Sopii kaikille lapsuuden tutkimuksesta kiinnostuneille.

Opintojaksolla käydään läpi lapsuudentutkimuksen painotuksia ja viimeaikaisia suuntauksia.

* Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida niin tieteessä kuin nyky-yhteiskunnassa lapsiin ja lapsuuteen liittyviä teemoja kuten kasvatusta, taloutta, materiaalisuutta, teknologiaa ja hallinnan kysymyksiä

* Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisia lapsuuksia ja niiden ulottuvuuksia kuten sosiaalista eriarvoisuutta, sukupuolta, etnisyyttä ja luokkaa

* Opiskelija saa valmiuksia arvioida kriittisesti lapsia koskevia käsityksiä ja havainnoida sen pohjalta lasten toimintaympäristöjä (muun muassa koulu, päiväkoti)

  • Tarkastellaan lapsi- ja lapsuudentutkimuksen menetelmiä, metodologiaa ja tutkimuskäytäntöjä
  • Perehdytään lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen
  • Eritellään lapsi- ja lapsuudentutkimuksen tutkimusetiikkaa ja sen asettamia vaatimuksia lapsia koskevassa tutkimuksessa
  • Pohditaan, miten tutkimusta voidaan tehdä lasten kanssa (lapset tutkijoina)
  • Kokeillaan tutkimuksen tekemistä harjoitusten avulla

Alkutehtävä + verkkoluennot (12 t) + tehtävä + palauteluento (2 t)

Opettajan ilmoittaman materiaali.

Asteikolla 0 - 5.


Kurssisivut avautuvat ti 2.8.16
Alkutehtävän palautus pe 12.8.16.
Verkkoluennot: to 18.8.16 klo 17–19.30, ti 23.8., to 25.8.., ti 30.8.. ja to 1.9.16 17–19.
Henkilökohtaisen loppuraportin palautus: ke 28.9.16.
Palauteverkkoluento: ke 26.10.16 klo 17-19

Opiskelun käytännönohjeita
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen ( 25 op) perusopintokokonaisuutta.