Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Sopii kaikille lapsuuden tutkimuksesta kiinnostuneille.

Opintojaksolla käydään läpi lapsuudentutkimuksen painotuksia ja viimeaikaisia suuntauksia.

* Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida niin tieteessä kuin nyky-yhteiskunnassa lapsiin ja lapsuuteen liittyviä teemoja kuten kasvatusta, taloutta, materiaalisuutta, teknologiaa ja hallinnan kysymyksiä

* Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisia lapsuuksia ja niiden ulottuvuuksia kuten sosiaalista eriarvoisuutta, sukupuolta, etnisyyttä ja luokkaa

* Opiskelija saa valmiuksia arvioida kriittisesti lapsia koskevia käsityksiä ja havainnoida sen pohjalta lasten toimintaympäristöjä (muun muassa koulu, päiväkoti)

  • Tarkastellaan lapsi- ja lapsuudentutkimuksen menetelmiä, metodologiaa ja tutkimuskäytäntöjä
  • Perehdytään lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen
  • Eritellään lapsi- ja lapsuudentutkimuksen tutkimusetiikkaa ja sen asettamia vaatimuksia lapsia koskevassa tutkimuksessa
  • Pohditaan, miten tutkimusta voidaan tehdä lasten kanssa (lapset tutkijoina)
  • Kokeillaan tutkimuksen tekemistä harjoitusten avulla

Alkutehtävä + verkkoluennot + loppuraportti

Opettajan ilmoittaman materiaali.

Asteikolla 0 - 5.


Verkkoluennot torstaisin 19.1.-16.2.17 klo 16.30-18.30
Loppuraportin palautus 5.3.17
Palauteluento to 23.3.17 klo 16.30-17.30

Opiskelun käytännönohjeita
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen ( 25 op) perusopintokokonaisuutta.