Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Sosiologian perusopinnot 25 op

Kuvaus:
Opintojakso esittelee opiskelijoille sosiologian ajankohtaisia tutkimuskeskusteluja ja sosiologisia näkökulmia keskusteluihin yhteiskunnallisista kehityskuluista.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiologista nykytutkimusta ja hahmottaa sosiologisen analyysin mahdollisuudet nyky-yhteiskunnan tutkimisessa.

Kirjallisuuskuulustelu

3 seuraavista:

Skeggs Beverly: Class, Self, Culture (suom. käännös Elävä luokka suom. Lauri Lahikainen, Vastapaino)
Bhambra Gurminder: Rethinking Modernity. Postcolonialism and the Sociological Imagination
Somers Margaret R.: Genealogies of Citizenship
Collins Randall: Violence. A Micro-sociological Theory

Asteikolla 0-5

Tenttipäivät:
8.6.2016 klo 17-21
1.8.2016 klo 16-20 HUOM! TENTTI ALKAA JO KO 16 (kellonaika korjattu 20.5.)
12.9.2016 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Sosiologian aineopinnot 35 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75012).