Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta. Opintojaksolle voi ilmoittautua 03.09.2017 asti.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille yhteiskuntahistorian opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys yhteiskunnallisten valtasuhteiden ja -ristiriitojen, poliittisen toiminnan ja valtiollisten rakenteiden kehityksestä modernisoituvassa yhteiskunnassa. Oppimisen painopiste on ollut 1800- ja 1900-luvun Euroopan, Suomen ja muiden Pohjoismaiden muutosprosesseissa.

1 år

Opintojakso auttaa luomaan yleiskäsityksen yhteiskunnallisten valtasuhteiden ja -ristiriitojen, poliittisen toiminnan ja valtiollisten rakenteiden kehityksestä modernisoituvassa yhteiskunnassa. Oppimisen painopiste on 1800- ja 1900-luvun Euroopan, Suomen ja muiden Pohjoismaiden muutosprosesseissa.

Kirjatentti

- The Nineteenth Century. Europe 1789-1914. Edited by T.C.W Blanning. Oxford University Press 2000.
- Mary Hilson: The Nordic Model. Scandinavia since 1945. (London: Reaktion 2008) (234s)
- Osmo Jussila, Seppo Hentilä, Jukka Nevakivi: Suomen poliittinen historia 1809-2009
- Rauli Mickelsson: Suomen puolueet: historia, muutos ja nykypäivä (2007)

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Vastuuhenkilö: katso oppiainesivuilta

Tenttipäivät:

ke 7.6.2017 klo 17-20
ma 7.8.2017 klo 16-19
ke 13.9.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso sisältyy yhteiskuntahistorian perusopintoihin 25 op, sivuaineopiskelijoille.