Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta.

Kuvaus

Opiskelija osaa kuvata suomalaisen kupletin keskeisimmät vaiheet 1900-luvulla sekä ymmärtää, miten kupletti liittyy suomalaisen populaarimusiikin historiaan kyseisenä ajanjaksona. Opiskelija tuntee suomalaisen kupletin keskeisimmät henkilöt J. Alfred Tannerista Veikko Laviin ja Juha Vainioon saakka sekä osaa nimetä heidän tunnetuimman tuotantonsa. Opiskelija osaa tunnistaa kuplettilaulun keskeisimmät tyylipiirteet ja kuplettilaulujen teemat.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija suomalaisen kupletin keskeisimpiin vaiheisiin sekä kuplettilaulun tyylipiirteisiin ja kuplettilaulujen teemoihin. Kurssilla käydään läpi suomalaisen kupletin vaiheet 1900-luvun alusta 1990-luvun loppuun sekä kartoitetaan suomalaisen kupletin syntyyn ja kehitykseen liittyviä seikkoja ja tunnettuja kupletintekijöitä J. Alfred Tannerista Veikko Laviin ja Juha Vainioon saakka. Kuplettitraditiota tarkastellaan perinteenä, joka on ammentanut vaikutteita sekä yleisistä kulttuurisista arvoista että kansanomaisista ajattelutavoista. Luennolla esitellään yksityiskohtaisesti esimerkiksi kuplettien sanoituksissa ilmennettävää karnevalistista kritiikkiä ja siihen liittyvää herravihaa sekä kuplettien naiskuvia, miehisyyden ironiaa, miehisyyden laulettua tulkintaa ja kupleteissa ilmenevää populaarimusiikille tyypillistä kulkuriteemaa. Kurssilla käsitellään myös kuplettiesitykseen sisältyviä tekijöitä kuten esiintyjän roolia ja laulujen aiheisiin liittyviä roolihahmoja.

Kupletteja tarkastellaan teoreettisesti kansanomaisen maailmankuvan, karnevalismin, kiistämisen kulttuurin ja erilaisten huumorintutkimuksen teorioiden avulla. Tarkastelun tavoitteena on havainnollistaa opiskelijoille, miten edellä kuvattuja teoreettisia käsitteitä voidaan yhdistää käytännön kuplettiaineiston analyyseihin.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle - tehtävä palautetaan sinne. Sivut avautuvat opetuksen alkaessa

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen

Luennot 21 t + oppimispäiväkirja

Luennot: ti ja to 11.8.-25.8.2015 ja ke 26.8. ja 2.9.2015 klo 16:30-19:00

Opetuspaikat näet tämän sivun alareunasta. Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia tarkasta opetusajat ja -paikat sekä muut kurssin suoritustapaan liittyvät tiedot täältä.

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja (noin 12-15 sivua), johon liitetään luennoilla opitun lisäksi kirjallisuudesta. Oppimispäiväkirja palautetaan 15.9.2015 oppimisympäristö Moodleen.

Kurssikirjallisuuden lisäksi opiskelija voi käyttää oppimispäiväkirjaan kirjallisuutta joka sopii hänen oman tutkimus intressiinsä näkökulmaan. Tämä erillinen kirjallisuus sovitaan luennoitsijan kanssa.

Kirjallisuus:

Gronow, Pekka, Lindfors, Jukka & Nyman, Jake (toim.) 2004.

Suomi soi 1. Tanssilavoilta tangomarkkinoille. sivut 74–97, 105–124, 149–159,168–184 ja 304–307.

Jalkanen, Pekka – Kurkela, Vesa 2003: Suomen musiikin historia. Populaarimusiikki. Sivut 43–51, 206–226, 318–339, 383–394,436–437 (Esa Pakarinen) ja s.503–508.

Henriksson, Laura 2012: ”Helsingin herrain salongissa. Stabiili ja karnevalistinen kritiikki J. Alfred Tannerin, Matti Jurvan, Reino Helismaan, Veikko Lavin ja Juha Vainion herrateemaa ilmentävillä kuplettiäänitteillä”. Etnomusikologian vuosikirja 2012, vol. 24. s. 67–96. Luettavissa verkossa http://files.kotisivukone.com/etnomusiologia.julkaisee.fi/EVK2012/etnomusikologia24.pdf

Henriksson, Laura 2013. ”Reilun pojan ralli. Laulettu miehisyys J. Alfred Tannerin, Matti Jurvan, reino Helismaan, Juha Vainion ja Veikko Lavin levytyksissä”. Musiikki 2/2013.

Asplund, Anneli & Hako, Matti (toim.) 1981. Kansanmusiikki. s. 207–220.

von Bagh, Peter & Hakasalo, Ilpo. Iskelmän kultainen kirja.

- Henkilöbiografiat Matti Jurva, Reino Helismaa, Juha Vainio, Veikko Lavi sekä eri vuosikymmeniä käsittävät yleiset osuudet.

***

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jakso arvioidaan asteikolla: hylätty -5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ti 2.6.2015 klo 10:00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: FT Laura Henriksson

***

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Kurssi korvaa 5 op talous-ja sosiaalihistorian ja poliittisen historian valinnaisiin aineopintoihin (PH306)(TSH210).