Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille yhteiskuntahistoriasta ja erityisesti Kiinan historiasta kiinnostuneille.

Kurssilla analysoidaan Kiinan monimuotoista poliittista historiaa unohtamatta kulttuurien ja uskontojen vaikutusta historian kulkuun. Ajallisesti kurssi käsittelee maan historiaa Qing-dynastian ajasta aina 2000-luvulle. Esille tulevat Kiinan kehitystä viime vuosisadalla muokanneet vallankumoukset ja protestiliikkeet, niiden johtajat ja seuraajat. Tarkastelun kohteena on myös länsimaalaisten kolonialistinen politiikka Kiinassa ja sen vaikutus maan sisä- ja ulkopolitiikkaan ja kulttuuriin.

Kurssilla käydään läpi nationalismin kehittymistä, joka johti uuden valtiomuodon syntymiseen v. 1949. Tavoitteena on että opiskelija tutustuu Kiinan poliittiseen ja kulttuuriseen historiaan sekä maan modernin historian ilmiöihin ja tapahtumiin. Opiskelija pystyy näkemään historian tapahtumien merkityksiä nyky-kiinalaisessa yhteiskunnassa.

Luennot 24 t, keskustelut, pienryhmätehtävä ja essee (8-10 sivua).

Oheiskirjallisuutta pienryhmätehtävää ja harjoitustyötä varten:

Airaksinen, Tiina, Elina Sinkkonen ja Minna Valjakka (toim.) Enemmän kuin puoli taivasta: Kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa, 2016

Asikainen, Raisa, Teemu Naarajärvi & Juha A. Vuori (toim.): Pekingin kevät 1989 - Tiananmen ja Kiinalaisen aktivismin rajat, 2009

Asikainen Raisa & Juha Vuori (toim.), Kiinan yhteiskunta murroksessa, 2005

Dikötter Frank, Mao - Kiinan suuri nälänhätä 1958–1962, 2011

Fairbank, John and M. Goldman, China a New History, 2nd enlarged edition, 2006

Huotari, Tauno-Olavi ja Pertti Seppälä, Kiinan kulttuuri, 1999 (eri painoksia)

Paltemaa, Lauri & Vuori, Juha A. Kiinan kansantasavallan historia, 2012

Sivonen Seppo, Aasian kaupunkivaltioiden historia: Hongkong, Macao ja Singapore, 2006

Spence, Jonathan D, The Search for modern China, 1990

Kirjallisuuden lisäksi artikkeleita esim. Nelli-portaalista

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Luennot: ti ja to 9.8. - 8.9.2016 klo 16.00–18.30 (ei opetusta: ti 23. ja to 25.8)

Esseen palautus viimeistään 22.9.2016

Tarkista opetuspäivät ja opetuspaikat täältä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintokohteen A760050 kurssit korvaavat poliittisen ja/tai talous- ja sosiaalihistorian valinnaisia opintoja (PH306/TSH210).