Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii johtamisen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson tarkoituksena on johdattaa opiskelija yritysten ja niiden toimintaympäristön muutokseen sekä sen yhteyksiin yritysten johtamisen kehitykseen. Jakson tarkastelun kohteena ovat erityisesti yritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä johdon professionalisoituminen, yritysorganisaatioiden muutos ja yritysten yhteiskuntasuhteiden kehitys teollistumisen alkuajoista tähän päivään. Opintojakson suorittaneella opiskelijalla on yleiskuva yritysten ja niiden toimintaympäristön historiallisesta muutoksesta sekä näiden yhteydestä yritysten johtamisen kehitykseen.

Opintojakson tarkoituksena on johdattaa opiskelija yritysten ja niiden toimintaympäristön muutokseen sekä sen yhteyksiin yritysten johtamisen kehitykseen. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti yritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä johdon professionalisoituminen, yritysorganisaatioiden muutos ja yritysten yhteiskuntasuhteiden kehitys teollistumisen alkuajoista tähän päivään.

Oppimistavoite: Opintojakson suorittaneella opiskelijalla on yleiskuva yritysten ja niiden toimintaympäristön historiallisesta muutoksesta sekä näiden yhteydestä yritysten johtamisen kehitykseen.

Opintojakso sisältyy Johtamisen perusopintoihin.

Kirjatentti

Kirjatentit: ke 20.1.16 klo 17-20, ke 17.2.16 klo 17-20, ke 16.3.16 klo 17-20
Avoin yliopisto järjestää kirjatentit.

Opintomaksuun kolme tenttikertaa. Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kirjatenttiin 5 op osallistuvat tenttivät seuraavat teokset:

Cassis: Big Business. The European Experience in the Twentieth Century.
Jones, Geoffrey: Multinationals ans Global Capitalism. From the Nineteenth to the Twenty First Century.
Boyce, Gordon & Ville, Simon: The Development of Modern Business. Palgrave 2002.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua viimeisen tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Yhteystiedot ja aukioloajat

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.

Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja
niiden aktivoinnista.
Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Sakari Heikkinen