Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

375 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille tähän opintokokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksokohtaisesti, ilmoittautuminen jakson tiedoissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Viestinnän perusopinnoissa opiskelija tutustuu joukkoviestinten ja organisaatioiden viestintään sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Opintokokonaisuus antaa perustyökalut viestinnän yhteiskunnalliseen tarkasteluun. Opiskelija oppii tunnistamaan pääsuuntaukset viestinnän teorioista sekä omaksumaan tieteenalan keskeiset käsitteet. Lisäksi opiskelijalle hahmottuu kuva viestinnästä yhteiskunnallisen päätöksenteon ja oikeudellisen sääntelyn kohteena.

Lähiopetuksen opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Viestinnän perusopinnot aloitetaan opintojaksolla Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op.

Voit ilmoittautua opintojaksoille myös yksittäin, jos et halua ilmoittautua kerralla koko opintokokonaisuuteen. Opintojaksojen ilmoittautumistiedot löytyvät jaksojen tiedoista.

Viestinnän perusopinnot toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksena. Suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain. Tässä opintokokonaisuudessa opintojaksot suoritetaan joko luentokursseina tai verkkotentteinä.

Kokonaisuudesta annetaan arvosana asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Arvosana määräytyy opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella.

Lisätietoja opintokokonaisuuden kokonaismerkinnästä ja todistuksista.

Opintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen toteutukset ja suoritustavat näkyvät opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Lukukauden aikana voit ottaa yhteyttä viestinnän perusopintojen vastuuopettajiin keskustellaksesi oppiaineen sisällöllisistä kysymyksistä: Lehtori Hannele Porkka (lähiopetus) ja lehtori Päivi Pöntinen (verkko-opetus). Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opiskelija, joka on aloittanut viestinnän perusopinnot -kokonaisuuden ENNEN 1.8.2014, suorittaa kokonaisuuden loppuun siirtymäkauden ohjeiden ja vastaavuustaulukon mukaisesti (sivu 3, kohta VIESTINNÄN PERUSOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 op).

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot tulee suorittaa 5 vuoden sisällä, muussa tapauksessa on varauduttava täydentämään kokonaisuutta kokonaisuuden vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla.