Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna (maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova (ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta).

Kuvaus

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Opiskelija perehtyy viestinnän yhteiskunnallisen sääntelyn tärkeimpiin periaatteisiin ja ajankohtaisiin muutospaineisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa yleiskuvan suomalaisen ja eurooppalaisen viestintäjärjestelmän rakenteesta ja siihen vaikuttavista muutospaineista.

Edeltävät opinnot: Suosituksena Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä pääset käyttämään Flamma-intranetiä ja muita palveluita.

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Kirjatentti

Tenttipäivät:

ma 1.6.15 klo 17-20, la 1.8.15 klo 9-12 ja ke 23.9.15 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelussa.

Tarkasta tenttipaikka ennen tenttiä. Tutustu tenttiohjeisiin.

• Hallin D.C & Mancini P (2004): Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press

• Verkkoaineistot:

o   Sananvapaus ja yksilön suoja
o   Laki sananvapauden käyttämisestä joukk...ässä
o   Julkisuuslaki
o   Rikoslaki, luvut 24 ja 38
o   Laki televisio- ja radiotoiminnasta
o   Laki Yleisradio Oy:sta
o   Tekijänoikeuslaki
o   Journalistin ohjeet
o   Julkisen sanan neuvosto
o   Mainonnan eettiset ohjeet
o   Mainonnan eettinen neuvosto

Lisäksi 2 teosta seuraavista:
Mäntylä J: Journalistin etiikka (2. tai uudempi painos)
Christians C.G & al (2009): Normative Theories of the Media: Journalism in Democratic Societies. University of Illinois Press
Pesonen P (2011): Viestintäoikeuden käsikirja. Edita
Tiilikka P (2008): Journalistin sananvapaus. WSOYPro

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua viimeisen tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ke 22.4.15 klo 10.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: VTM Laura Juntunen

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opintosihteeri Leena Vanninen ja koulutussuunnittelija Mari Hakala, yhteydenottolomake

Viestinnän perusopinnot 25 op
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (viestintä) 25 op

Opintojakson suorituksen voi sisällyttää jompaan kumpaan em. opintokokonaisuuksista.
Lisätietoa yhteiskuntatieteiden perusopinnoista.