Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Opiskelija perehtyy eurooppalaisen viestintäpolitiikan pääkysymyksiin ja viestinnän sääntelyn tärkeimpiin menetelmiin. Pääpaino on Suomen viestintäjärjestelmässä. Jakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa yleiskuvan kansainvälisen viestintäjärjestelmän rakenteesta ja sen toimintaperiaatteista.

Esseet + verkkotentti Moodlessa

Verkkotentti:

• Hallin D.C & Mancini P (2004): Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press

Lisäksi tentissä suoritetaan seuraavat verkkoaineistot:

Esseetehtävät (kaksi teosta seuraavista):

Mäntylä J: Journalistin etiikka (2. tai uudempi painos)
• Karppinen K & al. (2015): Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. Vastapaino.
Pesonen P (2011): Viestintäoikeuden käsikirja. Edita
Tiilikka P (2008): Journalistin sananvapaus. WSOYPro

Asteikolla 0-5.

Esseet:

Kaksi vapaasti valittavissa olevaa teosta (Mäntylä/Pesonen/Tiilikka/Karppinen & al) suoritetaan kahdella erillisellä esseellä. Esseen ohjemitta on enintään 10 000 merkkiä/essee.

Kurssin Moodle-sivut avautuvat ke 22.6.16, jolloin myös esseiden tehtävänannot ovat luettavissa.
Esseiden palautus Moodleen viimeistään 27.7.16.


Verkkotentti:

  • ke 10.8.16 klo 17.00-18.30
  • ma 19.9.16 klo 17.00-18.30

Verkkotentissä suoritetaan kaikille pakollinen teos (Hallin & Mancini: Comparing Media Systems) sekä verkkoaineistot.

Opintomaksuun sisältyvät opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaine).
Opintojakson suorituksen voi sisällyttää myös yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (viestintä) (25 op).