Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 14.3.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Opiskelija perehtyy eurooppalaisen viestintäpolitiikan pääkysymyksiin ja viestinnän sääntelyn tärkeimpiin menetelmiin. Pääpaino on Suomen viestintäjärjestelmässä. Jakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa yleiskuvan kansainvälisen viestintäjärjestelmän rakenteesta ja sen toimintaperiaatteista.

Kirjallisuustentti

• Hallin D.C & Mancini P (2004): Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press

• Verkkoaineistot:

o Sananvapaus
o Laki sananvapauden käyttämisestä joukk...ässä
o Julkisuuslaki
o Rikoslaki, luvut 24 ja 38
o Tietoyhteiskuntakaari
o Laki Yleisradio Oy:sta
o Tekijänoikeuslaki
o Journalistin ohjeet
o Julkisen sanan neuvosto
o Mainonnan eettiset ohjeet
o Mainonnan eettinen neuvosto

Lisäksi 2 teosta seuraavista:
Mäntylä J: Journalistin etiikka (2. tai uudempi painos)
Karppinen K & al. (2015): Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. Vastapaino.
Pesonen P (2011): Viestintäoikeuden käsikirja. Edita
Tiilikka P (2008): Journalistin sananvapaus. WSOYPro

Asteikolla 0-5.

Tenttipäivät:

  • la 4.6.16 klo 9-12
  • ma 22.8.16 klo 17-20
  • ke 28.9.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet + tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaine).
Opintojakson suorituksen voi sisällyttää myös yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (viestintä) (25 op).