Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin evankelinen opisto, HEO

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.


Huom! Ilmoittaudu kurssin lisäksi erikseen myös symposiumiin
osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/71664/lomake.html

Kuvaus

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Opiskelija perehtyy eurooppalaisen viestintäpolitiikan pääkysymyksiin ja viestinnän sääntelyn tärkeimpiin menetelmiin. Pääpaino on Suomen viestintäjärjestelmässä. Jakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa yleiskuvan kansainvälisen viestintäjärjestelmän rakenteesta ja sen toimintaperiaatteista.

Luennot 15 t + Right to Know -julkisuusperiaatesymposium (5 t) + tentti:

Luennot maanantaisin klo 16.15-19 ajalla 3.10.-14.11.2016 (ei 17.10 ja 24.10.) sekä tentti ma 21.11. klo 16.00-18, opetuspaikka: U40 sali 1, Unioninkatu 40
+ 250 Symposium. Right to Know - oikeus tietää -symposium pe 14.10. klo 9-13, paikka PR sl 1, Fabianinkatu 33.


Huom! Ilmoittaudu kurssin lisäksi erikseen myös symposiumiin
osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/71664/lomake.html

Symposium on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittautuminen tarvitaan kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi.

Kurssi järjestetään yhteisopetuksena Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineen ja Avoimen yliopiston kanssa.

Kurssiohjelma:

  • ma 3.10. klo 16.15-19: Mitä on viestintäpolitiikka? Viestinnän lait, itsesääntely eettiset ja moraaliset kysymykset. Kari Karppinen & Salli Hakala
  • ma 10.10. klo 16.15-19: Sananvapaus ja julkisuusperiaate. Kari Karppinen & Salli Hakala
  • pe 14.10. klo 9-13: 250 Symposium: Right to know. Pääpuhuja professori Michael Schudson
  • Seminaarista kirjoitettavan esseen palautus viimeistään 30.10. Moodleen.
  • ma 31.10. klo 16.15-19: Suomen viestintäjärjestelmä. Kari Karppinen
  • ma 7.11. klo 16.15-19: Viestinnän itsesääntely: journalismin ja viestinnän etiikka. Laura Juntunen & Elisa Juholin
  • ma 14.11. klo 16.15-19: Internetpolitiikka ja tekijänoikeudet. Palaute tehtävästä ja keskustelu. Kari Karppinen & Salli Hakala

Tentit:

  • ma 21.11. klo 16.00-18.00
  • 1. uusinta la 14.1.17 klo 9.00-11.00
  • 2. uusinta la 18.2.17 klo 9.00-11.00

Tentti-ilmoittautuminen, ohjeet ja tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

• Mäntylä J: Journalistin etiikka (2. tai uudempi painos)
• Pesonen P (2011): Viestintäoikeuden käsikirja. Edita
• Karppinen K & al. (2015): Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. Vastapaino
• Verkkoaineistot (päivitetään vuosittain):

• muu luennoitsijan osoittama aineisto

Asteikolla 0-5.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaine).
Opintojakson suorituksen voi sisällyttää myös yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (viestintä) (25 op).