Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Luento 14.3.17 on peruttu!

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.3.2017
16:15 - 17:45
Ti 14.3.2017
16:15 - 17:45
Ma 20.3.2017
16:15 - 17:45
Ti 21.3.2017
16:15 - 17:45
Ma 27.3.2017
16:15 - 17:45
Ti 28.3.2017
16:15 - 17:45
Ma 3.4.2017
16:15 - 17:45
Ti 4.4.2017
16:15 - 17:45
Ma 10.4.2017
16:15 - 17:45
Ti 11.4.2017
16:15 - 17:45
Ti 11.4.2017
18:00 - 19:30

Kurssiohjelma

Ma 13.3. Orientointi kurssille sekä viestintäkentän toimijoihin
Lehtori Hannele Porkka HY/Avoin yliopisto

Ti 14.3. Journalismi kaupallisessa mediassa (luento peruttu, uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
Uutistuotantojohtaja Tomi Einonen/ MTV Uutiset/ Mediahub Finland

Ma 20.3. Voiko media menestyä verkossa?
Toimitusten kehityspäällikkö Teemu Kammonen/ Alma Talent

Ti 21.3. Blogit ja muut some-kanavat osana mediaa
Toimitusjohtaja Esa Suurio/ Indiedays

Ma 27.3. Julkisen palvelun tehtävä ja sosiaalinen media
Sosiaalisen median päällikkö Tuija Aalto/ YLE

Ti 28.3. Onko radiolla tulevaisuutta?
Dosentti, radiotutkija Pentti Kemppainen

Ma 3.4. Viestintätoimistojen rooli ja merkitys mielikuvayhteiskunnassa
Hallituksen puheenjohtaja Jouni Heinonen/
Viestintätoimisto Burson-Marsteller

Ti 4.4. Yhteisömedia ja kansalaisjournalismi
Toiminnanjohtaja Minna Tarkka/ Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry

Ma 10.4. Journalismi instituutioiden jälkeen
Journalistiikan vierailijaprofessori Hanna Nikkanen/ Tampereen yliopisto

Ti 11.4. Helsingin Sanomat - sanomalehti murroksessa
Toimituspäällikkö Kimmo Pietinen/ HS
Ti 11.4. Journalismi kaupallisessa mediassa
Uutistuotantojohtaja Tomi Einonen/ MTV Uutiset/ Mediahub Finland

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Viestinnän perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op -kokonaisuus tulee olla suoritettuna ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja. Jos viestinnän perusopintojen kokonaisuusmerkintä on yli 10 vuotta vanha, vaaditaan täydentävinä opintoina jaksot:
- Viestinnän ja julkisuuden teoria 5 op
- Viestinnän organisatioiden tutkimus 5 op
Täydentävistä suorituksista ei saa opintopisteitä. Täydennykset on suoritettava joko ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja tai mahdollisimman pian niiden aloittamisen jälkeen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen viestinnän instituutioiden perusrakenteet ja ajankohtaiset kysymykset sekä pystyy arvioimaan kriittisesti mediaorganisaatioiden toimintaperiaatteita ja ymmärtämään vaihtoehtoisia tapoja lähestyä niiden kohtaamia haasteita.

Luennot 20 t + luentotentti + essee, joka ohjeistetaan ensimmäisellä luentokerralla. Kurssilla vierailee edustajia viestinnän eri instituutioista.

Kurssi järjestetään yhteisopetuksena HY:n viestinnän oppiaineen kanssa.

Oheiskirjallisuus (suoritetaan opettajan osoittamalla tavalla):
Heikkilä H & al. (2012): Kelluva kiinnostavuus: Journalismin merkitys ihmisten sosiaalisissa verkostoissa. Tampere: Vastapaino.
Herkman J (2011): Politiikka ja mediajulkisuus. Vastapaino.
Herkman J & Vainikka E (2012): Lukemisen tavat: Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella. Tampereen yliopisto. Saatavilla verkkojulkaisuna.
Hertzen P, Melgin E & Åberg L (toim.) (2012): Vuosisata suhdetoimintaa. Yhteisöviestinnän historia Suomessa. Otava.
Joukkoviestimet 2013 (tai uusin). Saatavilla verkkojulkaisuna.
Kivikuru U ja Pietiläinen J (toim.) (2014): Maailman media. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2014:15, Helsinki 2014. Saatavilla verkkojulkaisuna.
Nordenstreng K ja Wiio O (toim.) (2012): Suomen mediamaisema (uusi laitos). Tampere: Vastapaino.
Torkkola S ja Ruoho I (2010): Journalismin sukupuoli. Vastapaino.

Asteikolla 0-5.

Luennot: ma ja ti 13.3.-11.4.17 klo 16.15-17.45, paitsi ti 11.4. klo 16.15-19.30
Tentit: ma 24.4.17 klo 17-19 ja ke 24.5.17 klo 17-19
Tenttiohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopintojen (35 op) opintokokonaisuutta.