Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 18.10.2016
16:30 - 19:45
To 20.10.2016
16:30 - 19:45
Ti 25.10.2016
16:30 - 19:45
To 27.10.2016
16:30 - 19:45
Ti 1.11.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on HY:n tutkinto-opiskelijoille maksuton lukuvuonna 2016-17.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.
Miten opiskelemaan?

HUOM! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat WebOodissa opetustapahtuman sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Kuvaus

Opintojakso on osa viestinnän aineopintokokonaisuutta.

Viestinnän perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op -kokonaisuus tulee olla suoritettuna ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja.

Jos viestinnän perusopintojen kokonaisuusmerkintä on yli 10 vuotta vanha, vaaditaan täydentävinä opintoina jaksot:
- Viestinnän ja julkisuuden teoria 5 op
- Viestinnän organisatioiden tutkimus 5 op
Täydentävistä suorituksista ei saa opintopisteitä. Täydennykset on suoritettava joko ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja tai mahdollisimman pian niiden aloittamisen jälkeen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt viestinnän tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin ja lähestymistapoihin. Opiskelija ymmärtää millä tavoin viestinnän tutkimus on historiansa aikana muotoutunut ja minkälaisista teemoista alan tutkijat ovat olleet kiinnostuneita. Oppialan keskeisten näkökulmien, teorioiden ja kysymyksenasettelujen tuntemus auttaa ymmärtämään syvällisemmin ajankohtaista viestinnän tutkimusta sekä antaa välineitä arvioida nykyisen viestintä- ja mediakulttuurin luonnetta ja kehitystä.

Verkkoluennot 20 t + verkkotentti

Yksi teos seuraavista: (opettaja ilmoittaa teoksen kurssilla)
Laughey D
(2007): Key Themes in Media Theory.
Mörä T, Salovaara-Moring I & Valtonen S (2004): Mediatutkimuksen vaeltava teoria.
Ihlen Ø, van Ruler B & Fredriksson M (eds.) (2009): Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts. Routledge.
Scannell P (2007): Media and Communication.
Seeck H (2012): Johtamisopit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Opintojakson verkko-oppimisympäristö avautuu ma 17.10.16.
Verkkoluennot ti ja to 18.10.-1.11.2016 klo 16.30-19.45
Verkkotentit: ke 9.11. klo 17-20, ke 7.12. klo 17-20 ja 23.1.17 klo 17-20

Tenttiohjeet
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.
Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteyshenkilöt oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.