Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 27.1.2017
16:30 - 19:45
La 28.1.2017
09:30 - 15:00
Pe 10.2.2017
16:30 - 19:45
La 11.2.2017
09:30 - 15:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 30 euroa (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot Hämeen kesäyliopiston sivuilta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut keskeisiin julkishallintoa ohjaavan lainsäädännön vaatimuksiin ja julkishallinnon kieleen harjoitusten avulla. Opiskelija perehtyy julkishallinnon viestintään erityisesti arviointikäytäntöjen näkökulmista sekä konkreettisesti erilaisiin julkishallinnon rakenteisiin ja viestinnän käytäntöihin. Julkishallinnolla ymmärretään valtiota, kuntia ja muita julkisuuslain piiriin kuuluvia organisaatioita, joiden viestintää ja tiedonkulkua ohjaa julkisuusperiaate. Opiskelija perehtyy perustuslaista lähtien julkishallinnon viestinnän erityispiirteisiin demokratian, lainsäädännön ja julkisuuskysymysten näkökulmista.

Julkishallinnon viestintä 5 op -opintojakso kuuluu viestinnän aineopintojen ammattikäytäntöjen kursseihin. Viestinnän ammattikäytäntöjen kurssitarjonta voi vaihdella lukuvuosittain. Kurssin suorittaminen edellyttää opiskelijalta aktiivista läsnäoloa. Osallistujamäärä kursseille on rajattu.

Ennakkotehtävä + opetusviikonloppu + verkkotyöskentely + opetusviikonloppu + kotitentti.

Lavento H., KISA – kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. Kuntaliitto.
Vakkuri J (toim.) , Paras mahdollinen julkishallinto? Tehokkuuden monet tulkinnat. Gaudeamus. 2009.
Pesonen P., Viestintäoikeuden käsikirja. Edita. 2011.
Salminen A. & Ikola-Norrbacka R. , Kuullaanko meitä? Eettinen hallinto ja kansalaiset. Vaasan yliopisto. 2009. Saatavilla sähköisenä http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-249-6.pdf.
Stenvall J. & Virtanen P., Julkinen johtaminen. Tietosanoma. 2011

Asteikolla hyväksytty/hylätty.

pe 27.1. klo 16.30–19.45 ja la 28.1.17 klo 9.30–15 ja pe 10.2. klo 16:30-19:45 ja la 11.2.17 klo 9:30-15

Kotitentti 15.2.–17.2.17.

Opiskelun käytännön ohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.