Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut keskeisiin julkishallintoa ohjaavan lainsäädännön vaatimuksiin ja julkishallinnon kieleen harjoitusten avulla. Opiskelija perehtyy julkishallinnon viestintään erityisesti arviointikäytäntöjen näkökulmista sekä konkreettisesti erilaisiin julkishallinnon rakenteisiin ja viestinnän käytäntöihin. Julkishallinnolla ymmärretään valtiota, kuntia ja muita julkisuuslain piiriin kuuluvia organisaatioita, joiden viestintää ja tiedonkulkua ohjaa julkisuusperiaate. Opiskelija perehtyy perustuslaista lähtien julkishallinnon viestinnän erityispiirteisiin demokratian, lainsäädännön ja julkisuuskysymysten näkökulmista.

Julkishallinnon viestintä 5 op -opintojakso kuuluu viestinnän aineopintojen ammattikäytäntöjen kursseihin. Viestinnän ammattikäytäntöjen kurssitarjonta voi vaihdella lukuvuosittain. Kurssin suorittaminen edellyttää opiskelijalta aktiivista läsnäoloa. Osallistujamäärä kursseille on rajattu.

Luentotallenteet + harjoitustehtäviä
Pääkaupunkiseudulla järjestetään mahdollisisesti vierailuja valtiohallinnon organisaatioihin. Osallistuminen vierailuihin ei ole pakollista.

Lavento H., KISA – kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. Kuntaliitto.
Vakkuri J (toim.) , Paras mahdollinen julkishallinto? Tehokkuuden monet tulkinnat. Gaudeamus. 2009.
Pesonen P., Viestintäoikeuden käsikirja. Edita. 2011.
Salminen A. & Ikola-Norrbacka R. , Kuullaanko meitä? Eettinen hallinto ja kansalaiset. Vaasan yliopisto. 2009. Saatavilla sähköisenä http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-249-6.pdf.
Stenvall J. & Virtanen P., Julkinen johtaminen. Tietosanoma. 2011

Asteikolla hyväksytty/hylätty.

Verkko-oppimisympäristö avautuu ti 21.3.17.
Harjoitustehtävien palautus viikoittain.

Opiskelun käytännön ohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa viestinnän aineopintojen (35 op) kokonaisuutta.