Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 19.1.2016
16:30 - 19:45
Ti 2.2.2016
16:30 - 19:45
Ti 16.2.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ. Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa ti 17.11.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Miten saan juttuni läpi mediassa? Mitä toimittajat odottavat organisaatioilta? Millainen on vaikuttava tiedote ja kuinka se kirjoitetaan? Miten viestintäsuunnitelma kannattaa laatia? Näiden lisäksi kurssilla pohditaan muun muassa maineenhallinnan ja sosiaalisen median mahdollisuuksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työyhteisöjen viestintää viestinnän johtamisen näkökulmasta, on perillä yhteisöviestinnän tarkastelun nykysuuntauksista sekä pystyy näistä lähtökohdista arvioimaan kriittisesti yhteisöviestinnän käytäntöjä.

Opintojakso on viestinnän aineopintoihin sisältyvä viestinnän ammattikäytäntöjen kurssi.

Edeltävät opinnot: Suosituksena Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Suoritustapa: Ennakkotehtävä + lähiopetus 12 t + verkkotyöskentely ja harjoitustehtävät

Ennakkotehtävä on luettavissa kurssin Moodle-oppimisympäristössä to 7.1. alkaen. Tehtävän palautus Moodleen viimeistään su 17.1. Ennakkotehtävässä tarvitset Åbergin kirjaa.

Koska kyseessä on yhteisöviestinnän harjoituskurssi, hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin kolmeen innostavaan lähiopetustapaamiseen. Yhden poissaolokerran voi korvata kompensaatiotehtävällä.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso suoritustapa opinto-ohjelmasta.

Oheiskirjallisuus:
Coombs T (2007): Ongoing crisis communication. Planning, managing and responding. London: Sage.
Juholin E (2010): Arvioi ja paranna! Viestinnän mittaamisen opas. Helsinki: Infor.
Mantere S, Vaara E & Suominen K (2011): Toisinajattelua strategisesta johtamisesta. WSOYpro.
Åberg L: Johtamisviestintää! Esimiehen ja asiantuntijan viestintäkirja.

Kurssi arvoidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti ja ollut läsnä lähiopetuksessa.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.