Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 23.8.2016
10:00 - 16:30
To 25.8.2016
10:00 - 16:30
Ti 30.8.2016
10:00 - 16:30
To 1.9.2016
10:00 - 16:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.
Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei weboodissa.
Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhteisöjen ja erilaisten organisaatioiden viestintää erityisesti kriisitilanteiden näkökulmasta, on perillä yhteisöviestinnän nykysuuntauksista sekä pystyy näistä lähtökohdista arvioimaan kriittisesti yhteisöviestinnän käytäntöjä. Kurssilla harjoitellaan mm. kriisiraportointia, tiedotteiden kirjoittamista, sosiaalisen median käytäntöjä ja tiedotustilaisuuksien järjestämistä kriisitilanteiden näkökulmasta. Kurssilla tehdään harjoituksia, joten sillä on läsnäolovelvollisuus.

Lähiopetus 28 t (sis. luentoja, ryhmässä tehtäviä harjoituksia sekä ryhmätentin)

Oheiskirjallisuus:
Coombs, T.
(2007): Ongoing crisis communication. Planning, managing and responding. London: Sage.
Tarkoitus on että opiskelija perehtyy kurssikirjallisuuteen ennalta sovituin osin tapaamiskertojen välissä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Huom! Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Kuitenkin 2-4 tunnin poissaolon voi korvata esseellä ennalta sovitusta aiheesta. Lisäksi opiskelija perehtyy läpikäytyihin sisältöihin (esim. luentoon ja tehtäviin) poissaolonsa ajalta. Poissaolon pituus vaikuttaa esseen pituuteen: 2h = 3 sivua, 3h = 4sivua ja 4h = 5 sivua. Poissaoloa korvaava essee palautetaan Moodleen 26.8. klo 16.00 mennessä.

27.4.16 järjestetään koko päivän kestävä Loviisa 16 - harjoitus. Helsingin yliopiston kriisiviestinnän tutkijat ja opettajat Salli Hakala, Salla Laaksonen, Maarit Pedak ja Minttu Tikka vastaavat opiskelijoiden ohjauksesta Loviisa16 harjoituksessa. Kysy lisätietoa harjoituksesta Minttu Tikalta (minttu.mt.tikka@helsinki.fi)
Osallistuminen harjoitukseen korvaa kurssiin sisältyvän ryhmätyön.
Loviisa16-harjoituksen koulutustilaisuus järjestetään 19.4. klo 15–16 Avoimella yliopistolla osoitteessa Siltavuorenpenger 3 A.
Tapaamispaikka on 2.krs aulassa. Koulutukseen osallistuminen on pakollinen jos haluaa osallistua L16-harjoitukseen.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.