Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 19.9.2016
16:30 - 19:45
Ma 3.10.2016
16:30 - 19:45
Ma 17.10.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.
Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Miten saan juttuni läpi mediassa? Mitä toimittajat odottavat organisaatioilta? Millainen on vaikuttava tiedote ja kuinka se kirjoitetaan? Miten viestintäsuunnitelma kannattaa laatia? Näiden lisäksi kurssilla pohditaan muun muassa maineenhallinnan ja sosiaalisen median mahdollisuuksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työyhteisöjen viestintää viestinnän johtamisen näkökulmasta, on perillä yhteisöviestinnän tarkastelun nykysuuntauksista sekä pystyy näistä lähtökohdista arvioimaan kriittisesti yhteisöviestinnän käytäntöjä.

Ennakkotehtävä + lähiopetus 12 t + verkkotyöskentely ja harjoitustehtävät

Oheiskirjallisuus:
Coombs T (2007): Ongoing crisis communication. Planning, managing and responding. London: Sage.
Juholin E (2010): Arvioi ja paranna! Viestinnän mittaamisen opas. Helsinki: Infor.
Mantere S, Vaara E & Suominen K (2011): Toisinajattelua strategisesta johtamisesta. WSOYpro.
Åberg L: Johtamisviestintää! Esimiehen ja asiantuntijan viestintäkirja.

Opintojakso arvoidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Koska kyseessä on yhteisöviestinnän harjoituskurssi, hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin kolmeen innostavaan lähiopetustapaamiseen. Yhden poissaolokerran voi korvata kompensaatiotehtävällä.

Ennakkotehtävä on luettavissa kurssin Moodle-oppimisympäristössä ti 6.9.16 alkaen. Tehtävän palautus Moodleen viimeistään pe 16.9.. Ennakkotehtävässä tarvitset Åbergin kirjaa.I-lähiopetuskerta ma 19.9. klo 16.30-19.45
verkkotyöskentely viikko
II-lähiopetuskerta ma 3.10.16 klo 16.30-19.45
verkkotyöskentely viikko
III-lähiopetuskerta ma 17.10.16 klo 16.30-19.45
Lopputehtävän palautus joko 23.10.16 tai 20.11.16.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.
Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on viestinnän aineopintoihin (35 op) sisältyvä viestinnän ammattikäytäntöjen kurssi.