Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 30 euroa (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.
Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.
Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhteisöjen ja erilaisten organisaatioiden viestintää erityisesti kriisitilanteiden näkökulmasta, on perillä yhteisöviestinnän nykysuuntauksista sekä pystyy näistä lähtökohdista arvioimaan kriittisesti yhteisöviestinnän käytäntöjä. Kurssilla harjoitellaan mm. kriisiraportointia, tiedotteiden kirjoittamista, sosiaalisen median käytäntöjä ja tiedotustilaisuuksien järjestämistä kriisitilanteiden näkökulmasta. Kurssilla tehdään harjoituksia, joten sillä on läsnäolovelvollisuus.

Lähiopetus 13 t + verkko-opetus

Oheiskirjallisuus:
Coombs, T.
(2007): Ongoing crisis communication. Planning, managing and responding. London: Sage.
Tarkoitus on että opiskelija perehtyy kurssikirjallisuuteen ennalta sovituin osin tapaamiskertojen välissä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/ hylätty

Huom! Ota kurssille mukaan oma tietokone (tabletti riittää).

Luennot:

  • Torstai 11.5 klo 16.30 - 19.45
  • Perjantai 12.5 klo 16.30 - 19.45
  • Lauantai 13.5 klo 9.30 - 15.00

Ryhmätentti:

  • ti 23.5.17 klo 16.30-20.30

Opiskelun käytännönohjeita
Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.