Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna (maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova (ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta).

Kuvaus

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva journalismin nykykäytännöistä. Sisältöalueita ovat mm. tiedon tuottaminen ja dramatisointi, uutiskriteeri ja uutinen, reportaasi, haastattelutekniikka, henkilöjuttu, kolumni, dialogin käyttö tekstissä, havainnon ja tulkinnan välinen ero, uudet juttutyypit uusissa medioissa ja näkökulmatekniikka.

Edeltävät opinnot: Suosituksena Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

 

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Lisätietoa verkko-opiskelusta.

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä pääset käyttämään Moodle-oppimisympäristöä ja muita palveluita.

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Verkkokurssi: Ennakkotehtävä, verkkoluennot 16 t, harjoitustehtävät, verkkotyöskentely ja lopputehtävä

Kurssin Moodle-sivut avautuvat ma 11.5.15. Ennakkotehtävän palautus su 17.5.15 mennessä.

Verkkoluennot:

ma 18.5.15 klo 17.30–19.00
to 21.5.15 klo 17.30–19.00
ma 25.5.15 klo 17.30–19.00
to 28.5.15 klo 17.30–19.00
ma 1.6.15 klo 17.30–19.00
to 4.6.15 klo 17.30–19.00
ma 8.6.15 klo 17.30-19.00
to 11.6.15 klo 16.30–18.00 (ryhmä a) ja 18.30–20.00 (ryhmä b)

Välitehtävän palautus ma 25.5.15 ja lopputehtävän palautus ma 8.6.15

Huom! Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Yhden poissaolokerran voi korvata tehtävällä.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.
Jokaisesta luennosta tehdään videotallenne oppimisympäristöön, josta luento on kuunneltavissa myöhemmin.

Oheiskirjallisuus (opettajan osoittamalla tavalla):

Pietilä K (2012): Journalismi ammattina. Gaudeamus.
McQuail D (2013): Journalism and Society. Sage.
Suhola A, Turunen S & Varis M (2005): Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Finn Lectura.
Puustinen P & Seppänen J (2010): Luottamuksen kuva. Tampereen yliopisto. Verkossa http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8148-2
Verkkoaineistot (tarkennetaan kurssin alkaessa)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.15 klo 10.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: VTM Miika Vähämaa

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opintosihteeri Leena Vanninen ja koulutussuunnittelija Mari Hakala, yhteydenottolomake

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.