Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 17.9.2015
16:30 - 19:45
Ma 21.9.2015
16:30 - 19:45
To 24.9.2015
16:30 - 19:45
Ma 28.9.2015
16:30 - 19:45
To 1.10.2015
16:30 - 19:45
Ma 5.10.2015
16:30 - 19:45
To 8.10.2015
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa + materiaalimaksu 4 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva journalismin nykykäytännöistä. Sisältöalueita ovat mm. tiedon tuottaminen ja dramatisointi, uutiskriteeri ja uutinen, reportaasi, haastattelutekniikka, henkilöjuttu, kolumni, dialogin käyttö tekstissä, havainnon ja tulkinnan välinen ero, uudet juttutyypit uusissa medioissa ja näkökulmatekniikka.

Opintojakso on osa viestinnän aineopintokokonaisuutta.

Luennot 14 t + harjoitukset 14 t + ennakkotehtävä + harjoitustehtävät

Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtävä: Opintojaksolle osallistuvien on kirjoitettava viiden virkkeen mittainen vaikuttava teksti ja tuotava se ensimmäiselle luennolle. Teksti käsitellään opintojaksolla.

Opintojakso edellyttää läsnäoloa jokaisella tapaamiskerralla.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Oheiskirjallisuus:

  • Pietilä K (2012): Journalismi ammattina. Gaudeamus.
  • Luostarinen H & Raittila P (toim.)(2014): Journalistin vapaus. Vastapaino.
  • McQuail D (2013): Journalism and Society. Sage.
  • Suhola A, Turunen S & Varis M (2005): Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Finn Lectura.
  • Puustinen P & Seppänen J (2010): Luottamuksen kuva. Tampereen yliopisto. Saatavilla verkossa.
  • Reunanen E ja Koljonen K (2014): Toimittajan sanan sijat. Tampere University Press.
  • Verkkoaineistot (tarkennetaan kurssin alkaessa)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.