Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva journalismin nykykäytännöistä. Sisältöalueita ovat mm. tiedon tuottaminen ja dramatisointi, uutiskriteeri ja uutinen, reportaasi, haastattelutekniikka, henkilöjuttu, kolumni, dialogin käyttö tekstissä, havainnon ja tulkinnan välinen ero, uudet juttutyypit uusissa medioissa ja näkökulmatekniikka.

Lähiluennot 10 t + verkkoluennot 4 t + harjoitustehtävät
Huom! Opetuksessa (myös verkkoluennot) on läsnäolovelvollisuus.

Katso kirjallisuus opinto-ohjelmasta.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta
Oulu

Toteuttaja
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu

PL 2437 (Torikatu 22 A, 2. krs)
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 044 4652 205, 044 4652 206
Faksi: (08) 370 180
Sähköposti: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.