Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 2.6.2016
10:00 - 16:30
Ti 7.6.2016
10:00 - 16:30
To 9.6.2016
10:00 - 16:30
Ti 14.6.2016
10:00 - 16:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Kuvaus

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot journalismin ja mediakulttuurin nykykäytännöistä. Sisältöalueita ovat mm. journalistisen tiedon tuottaminen, uutiskriteerit, juttutyypit sekä haastattelutekniikat kriisi- ja traumajournalismissa digitaalisella ajalla. Kurssilla käydään läpi myös journalistin ammattieettisiä kysymyksiä erityisesti traumaattisten kokemusten uutisoimisessa. Lisäksi pohditaan kysymyksiä, joita journalisti itse joutuu vaikeissa tilanteissa kokemaan.

Kurssin suoritus koostuu lähiopetuksesta (28 t), joka pitää sisällään luentoja, ryhmässä tehtäviä harjoituksia sekä ryhmätentin.

McQuail, D. (2013): Journalism and Society. Sage.
Suhola, A., Turunen, S. & Varis, M. (2005): Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Finn Lectura.
Koljonen, K. (2014) Kriisi journalismissa: Kansakunnan katastrofit ja muuttuva professio. Tampereen yliopisto.
Bruno, N. (2011). Tweet first, verify later. How real-time information is changing the coverage of worldwide crisis events. Reuters Institute.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Huom! Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Kuitenkin 2-4 tunnin poissaolon voi korvata esseellä ennalta sovitusta aiheesta. Lisäksi opiskelija perehtyy läpikäytyihin sisältöihin (esim. luentoon ja tehtäviin) poissaolonsa ajalta. Poissaolon pituus vaikuttaa esseen pituuteen: 2h = 3 sivua, 3h = 4sivua ja 4h = 5 sivua. Poissaoloa korvaava essee palautetaan Moodleen.

27.4.16 järjestetään koko päivän kestävä Loviisa 16 - harjoitus. Helsingin yliopiston kriisiviestinnän tutkijat ja opettajat Salli Hakala, Salla Laaksonen, Maarit Pedak ja Minttu Tikka vastaavat opiskelijoiden ohjauksesta Loviisa16 harjoituksessa. Kysy lisätietoa harjoituksesta Minttu Tikalta (minttu.mt.tikka@helsinki.fi)
Osallistuminen harjoitukseen korvaa kurssiin sisältyvän ryhmätyön.
Loviisa16-harjoituksen koulutustilaisuus järjestetään 19.4. klo 15–16 Avoimella yliopistolla osoitteessa Siltavuorenpenger 3 A.
Tapaamispaikka on 2.krs aulassa. Koulutukseen osallistuminen on pakollinen jos haluaa osallistua L16-harjoitukseen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.