Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.
(Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.
Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.
Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva journalismin nykykäytännöistä. Sisältöalueita ovat mm. tiedon tuottaminen ja dramatisointi, uutiskriteeri ja uutinen, reportaasi, haastattelutekniikka, henkilöjuttu, kolumni, dialogin käyttö tekstissä, havainnon ja tulkinnan välinen ero, uudet juttutyypit uusissa medioissa ja näkökulmatekniikka.

Kurssin painopiste on kirjoittavan toimittajan työssä.

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva journalismin nykykäytännöistä. Sisältöalueita ovat mm. tiedon tuottaminen ja dramatisointi, uutiskriteeri ja uutinen, reportaasi, haastattelutekniikka, henkilöjuttu, kolumni, dialogin käyttö tekstissä, havainnon ja tulkinnan välinen ero, uudet juttutyypit uusissa medioissa ja näkökulmatekniikka.

Aloitustapaaminen 3 t + verkkoluennot 3 t + harjoitustehtävät + päätöstapaaminen 3 t

Oheiskirjallisuus:

 • Pietilä K (2012): Journalismi ammattina. Gaudeamus.
 • Luostarinen H & Raittila P (toim.)(2014): Journalistin vapaus. Vastapaino.
 • McQuail D (2013): Journalism and Society. Sage.
 • Suhola A, Turunen S & Varis M (2005): Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Finn Lectura.
 • Puustinen P & Seppänen J (2010): Luottamuksen kuva. Tampereen yliopisto. Saatavilla verkossa.
 • Reunanen E ja Koljonen K (2014): Toimittajan sanan sijat. Tampere University Press.
 • Verkkoaineistot (tarkennetaan kurssin alkaessa)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssin oppimisympäristö avautuu ti 10.5.16

 • Aloitustehtävän palautus 15.5.16

Aloitustapaaminen osoitteessa Kuuluttajankatu 8 (MTV-uutiset)

 • ryhmä 1: ke 18.5.16 klo 16.30-19
 • ryhmä 2: 19.5.16 klo 14-16.15

Verkkoluento ke 25.5.16 klo 16.30-18

 • 1. oppimistehtävän palautus 25.5.16
 • välitehtävän palautus 1.6.16

Verkkoluento to 9.6.16 klo 16.30-18

 • lopputehtävän palautus 23.6.16

Päätösluento 30.6.16 klo 16.30-19 osoitteessa Kuuluttajankatu 8 (MTV-uutiset)
Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.