Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 30 euroa (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.
Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva journalismin nykykäytännöistä. Sisältöalueita ovat mm. tiedon tuottaminen ja dramatisointi, uutiskriteeri ja uutinen, reportaasi, haastattelutekniikka, henkilöjuttu, kolumni, dialogin käyttö tekstissä, havainnon ja tulkinnan välinen ero, uudet juttutyypit uusissa medioissa ja näkökulmatekniikka.

Kurssin painopiste on kirjoittavan toimittajan työssä.

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva journalismin nykykäytännöistä. Sisältöalueita ovat mm. tiedon tuottaminen ja dramatisointi, uutiskriteeri ja uutinen, reportaasi, haastattelutekniikka, henkilöjuttu, kolumni, dialogin käyttö tekstissä, havainnon ja tulkinnan välinen ero, uudet juttutyypit uusissa medioissa ja näkökulmatekniikka.

Lähiluennot 10 t + verkkoluennot 4 t + harjoitustehtävät

Oheiskirjallisuus:

  • Pietilä K (2012): Journalismi ammattina. Gaudeamus.
  • Luostarinen H & Raittila P (toim.)(2014): Journalistin vapaus. Vastapaino.
  • McQuail D (2013): Journalism and Society. Sage.
  • Suhola A, Turunen S & Varis M (2005): Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Finn Lectura.
  • Puustinen P & Seppänen J (2010): Luottamuksen kuva. Tampereen yliopisto. Saatavilla verkossa.
  • Reunanen E ja Koljonen K (2014): Toimittajan sanan sijat. Tampere University Press.
  • Verkkoaineistot (tarkennetaan kurssin alkaessa)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Huom! Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista yllä mainittuihin aikatauluihin. Opetuksessa (myös verkkoluennot) on läsnäolovelvollisuus. Kuitenkin enintään kahden tunnin poissaolon voi korvata tehtävällä.

Kurssin aikataulu on muuttunut!

Moodlesivu avautuu:15.3.17
Ennakkotehtävän palautus: 22.3.17
Lähiluentoviikonloppu Oulussa: 24.-25.3.17, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.30-15.00 (10 t)
Välitehtävän palautus: ke 5.4.17
Verkkoluento: to 6.4.17
Lopputehtävän palautus: ma 24.4.17
Verkkoluento: ke 10.5.17

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.