Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Suositus: vähintään K1 Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op -opintojakso.

Other practice courses, for example courses that are completed during study exchange within Finland or abroad, are accepted under this unit.

Opiskelija voi suorittaa kaikkia harjoituskursseja vapaasti oman aikataulunsa mukaisesti. Harjoituskurssitarjonta vaihtelee eri lukuvuosina.

Haluatko ymmärtää paremmin kuvan voimaa ja merkitystä? Tällä visuaalisen viestinnän analyysi- ja harjoituskurssilla tutkitaan kuvan roolia nyky-yhteiskunnassa visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta sekä perehdytään visuaalisen ilmaisun perusteisiin. Tavoitteena on oppia kuvanlukutaitoa eli ymmärtämään, mitä visuaalisia keinoja käyttämällä on saatu aikaan kuvan synnyttämä vaikutelma. Kurssilla tehdään kuva-analyysiharjoituksia ja tutustutaan keskeisiin visuaalisen ilmaisun keinoihin sekä kuvajournalismin ja mainoskuvan käytäntöihin. Kurssi ei edellytä aiempaa perehtyneisyyttä kuvalliseen ilmaisuun. Luento-opetuksen lisäksi kurssi sisältää ryhmätyöskentelyä ja opintopistesuoritus edellyttää myös itsenäistä opiskelua.

Luennot 14 t + harjoitukset 14 t + harjoitustehtävät + essee

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki
Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi