Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 1.6.2016
16:30 - 19:45
Ma 6.6.2016
16:30 - 19:45
Ke 8.6.2016
16:30 - 19:45
Ma 13.6.2016
16:30 - 19:45
Ke 15.6.2016
16:30 - 19:45
Ma 20.6.2016
16:30 - 19:45
Ke 22.6.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00
Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.
Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Viestinnän harjoituskursseja eri teemoista.

Haluatko ymmärtää paremmin kuvan voimaa ja merkitystä? Visuaalisen viestinnän analyysi- ja harjoituskurssilla tutkitaan kuvan roolia nyky-yhteiskunnassa visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta sekä perehdytään visuaalisen ilmaisun perusteisiin käytännön harjoitusten kautta. Tavoitteena on oppia kuvanlukutaitoa eli ymmärtämään, mitä visuaalisia keinoja käyttämällä on saatu aikaan kuvan synnyttämä vaikutelma. Kurssilla tehdään kuva-analyysiharjoituksia ja tutustutaan keskeisiin visuaalisen ilmaisun keinoihin sekä kuvajournalismin ja mainoskuvan käytäntöihin. Kurssi sisältää luento-opetuksen lisäksi ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Kurssi ei edellytä aiempaa perehtyneisyyttä kuvalliseen ilmaisuun.

Luennot 14 t + harjoitukset 14 t + harjoitustehtävät + essee

Kuusamo, A. Kuvien edessä

Salo, M. Imageware

Seppä, A. Kuvien tulkinta

Asteikolla hyväksytty/ hylätty

Huom! Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.