Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Viestinnästä kiinnostuneet

Viestinnän harjoituskursseja eri teemoista.

Visuaalisen viestinnän analyysi- ja harjoituskurssilla tutkitaan kuvan roolia nyky-yhteiskunnassa visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta sekä perehdytään visuaalisen ilmaisun perusteisiin. Tavoitteena on oppia kuvanlukutaitoa eli ymmärtämään, mitä visuaalisia keinoja käyttämällä on saatu aikaan kuvan synnyttämä vaikutelma.

Luennot 14 t + harjoitukset 14 t + harjoitustehtävät + essee

Kuusamo, A., Kuvien edessä; Salo, M., Imageware; Seppä A., Kuvien tulkinta. Artikkeleita, jotka ilmoitetaan luennolla.

Asteikolla hyväksytty/ hylätty

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.