Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Viestinnän perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op -kokonaisuus tulee olla suoritettuna ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja. Osan aineopintojen kursseista voi kuitenkin suorittaa, vaikka perusopinnot olisivat vielä kesken. Edeltävien opintojen vaatimukset kerrotaan opintojaksojen tiedoissa.

Edeltäviksi opinnoiksi hyväksytään myös Jyväskylän yliopiston journalistiikan ja yhteisöviestinnän perusopinnot, Tampereen yliopiston tiedotusopin perusopinnot sekä Turun yliopiston Mediatutkimuksen perusopinnot.

Jos viestinnän perusopintojen kokonaisuusmerkintä on yli 10 vuotta vanha, vaaditaan täydentävinä opintoina jaksot:
- Viestinnän ja julkisuuden teoria 5 op
- Viestinnän organisatioiden tutkimus 5 op
Täydentävistä suorituksista ei saa opintopisteitä. Täydennykset on suoritettava joko ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja tai mahdollisimman pian niiden aloittamisen jälkeen.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää millä tavoin oppiala on historian saatossa muotoutunut. Opiskelija saa käsityksen paitsi viestinnän alalla tehtävästä tutkimuksesta myös siitä, millaisista instituutioista suomalainen mediamaisema rakentuu. Lisäksi opiskelija erikoistuu yhteen tai useampaan viestinnän opetus- ja tutkimusalueeseen oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Avoimessa yliopistossa viestinnän aineopinnot toteutetaan Helsingin yliopiston viestinnän sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimusten mukaisesti.

Viestinnän aineopinnot on mahdollista suorittaa pakollista (35 op) laajempana, esim. 40 op:n laajuisena.

Viestinnän aineopinnot

Kaikille pakolliset opintojaksot 15 op:

 • Viestinnän tutkimusperinteet 5 op
  Verkkoluentosarja (ilmoittautuminen. alkaa 2.9.16)
  Essee (ilmoittautuminen alkaa 16.10.16)
 • Viestinnän tutkimusmenetelmät 5 op
  Verkkokurssi (ilmoittautuminen alkaa 6.3.17)
  Verkkotentti
 • Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt 5 op
  Luentosarja Helsingissä (ilmoittautuminen alkaa 27.1.16)
  Essee (ilmoittautuminen alkaa 31.7.16)
  Verkkotentti (tenttipäivät selviää tammikuussa 2017)

Valinnaiset opinnot 20 op:

Opinnot toteutetaan monimuotoisesti, lähi- ja verkko-opetusta yhdistelemällä. Osa opintojaksoista on täysin verkko-opintoja, osa täysin lähiopetusta, osassa yhdistellään molempia.

Kokonaisuudesta annetaan arvosana asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Arvosana määräytyy opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella. Opintojaksojen arvioinnissa Avoin yliopisto noudattaa sosiaalitieteiden laitoksen viestinnän oppiaineen hyväksymiä arviointiperusteita.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.