Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.5.2016
16:30 - 19:00
Ke 1.6.2016
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso esittelee viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen näkökulmia, keskeisiä käsitteitä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Jakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää viestinnän tutkimuksen kenttää ja oppihistoriaa, tuntee keskeiset käsitteet ja osaa hahmottaa viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä viestinnän perusopinnoissa.

Luennot 2 x 3 t + tallenteet (6 x 2 t) ja niihin liittyvät tehtävät + kotitentti, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Luennoista tehdään myös tallenteet. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 9.5.2016.

Kantola A. (2014): Matala valta. Vastapaino.
Seppänen J. & Väliverronen E. (2012 tai uudempi painos): Mediayhteiskunta. Vastapaino.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin suorittaminen edellyttää, että tehtävät sekä kotitentin kumpikin osa (luennot ja kirjallisuus) on suoritettu hyväksytysti. Osasuoritukset ovat voimassa vain tämän opintojakson ajan.

Luennot:

  • aloitusluento ma 9.5. klo 16.30-19.00
  • kertausluento ke 1.6. klo 16.30-19.00

Katso luentopaikat Aikataulu-kohdasta.

Luentojen tallenteet tulevat Moodleen luentoja seuraavana päivänä.


Tallenteet ja tehtävät Moodlessa:

  • 6 kuunneltavaa tallennetta ja niihin liittyvät tehtävät (arviointi: hyväksytty/hylätty)
  • tehtävät palautetaan valittuun kotitenttiin mennessä


Kotitentti
:

Luennot ja kirjallisuus tentitään kotitentissä kurssin Moodle-oppimisympäristössä. Kussakin tentissä on mahdollista suorittaa luennot ja/tai kirjallisuus.

1. tenttimahdollisuus: tentti alkaa ma 6.6. klo 10.00 ja päättyy pe 10.6.16 klo 16.00
2. tenttimahdollisuus: tentti alkaa ma 1.8. klo 10.00 ja päättyy pe 5.8.16 klo 16.00
3. tenttimahdollisuus: tentti alkaa to 22.9. klo 10.00 ja päättyy ma 26.9.16 klo 16.00

Opintomaksuun sisältyvät opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaine).
Opintojakson suorituksen voi sisällyttää myös yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (viestintä) (25 op).

Jos opiskelija, joka on suorittanut Mediakasvatuksen 25 op:n kokonaisuuteen kuuluneen jakson Viestinnän perusteet 4 op haluaa täydentää jakson Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op -jaksoksi (mahdollista vain jos jaksoa ei ole sisällytetty Mediakasvatuksen opintokokonaisuuteen) hänen tulee suorittaa organisaatioviestinnän aihepiirin kuuluva teos

  • Coombs W T & Holladay S J (2007): It's Not Just PR: Public Relations in Society: Oxford: Blackwell.

Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat suorittavat täydentävän teoksen joko viestinnän oppiaineessa tai Avoimessa yliopistossa. Suorituksesta on sovittava etukäteen jaksosta vastaavan opettajan kanssa. Muut kuin valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat suorittavat jakson Avoimessa yliopistossa.