Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on HY:n tutkinto-opiskelijoille maksuton lukuvuonna 2016-17.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

HUOM! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat WebOodissa opetustapahtuman sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Kuvaus

Opintojakso esittelee viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen näkökulmia, keskeisiä käsitteitä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Jakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää viestinnän tutkimuksen kenttää ja oppihistoriaa, tuntee keskeiset käsitteet ja osaa hahmottaa viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä viestinnän perusopinnoissa.

Verkkoluennot 12 t, verkkokeskustelu, alku- ja lopputehtävä ja verkkotentti.

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 12.9.2016.

Kantola A. (2014): Matala valta. Vastapaino.
Seppänen J. & Väliverronen E. (2012 tai uudempi painos): Mediayhteiskunta. Vastapaino.
Oheiskirjallisuus: Kunelius R. (2003 tai uudempi painos): Viestinnän vallassa. Johdatus joukkoviestinnän kysymyksiin.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin suorittaminen edellyttää, että kurssin kaikki tehtävät ja verkkotentti on suoritettu hyväksytysti. Osasuoritukset ovat voimassa vain tämän opintojakson ajan.

Verkkoluennot:

  • to 15.9.16 klo 17.00-19.00
  • to 29.9.16 klo 17.00-19.00
  • to 6.10.16 klo 17.00-19.00
  • to 13.10.16 klo 17.00-19.00

Ensimmäisen verkkoluennon yhteydessä pidetään orientaatio verkko-opiskelun käytäntöihin ja viestinnän oppiaineeseen.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Verkkoluennoista tehdään tallenteet, jotka ovat katsottavissa Moodlessa kurssin ajan.

Alkutehtävän palautus Moodleen viimeistään su 25.9.16
Verkkokeskustelu oheiskirjallisuutta apuna käyttäen 3.-11.10.16
Lopputehtävän palautus Moodleen viimeistään su 6.11.16

Tenttipäivät:

  • ma 24.10.16 klo 17-20
  • ke 7.12.16 klo 17-20
  • ke 25.1.17 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyvät opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaine).
Opintojakson suorituksen voi sisällyttää myös yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (viestintä) (25 op).

Jos opiskelija, joka on suorittanut Mediakasvatuksen 25 op:n kokonaisuuteen kuuluneen jakson Viestinnän perusteet 4 op haluaa täydentää jakson Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op -jaksoksi (mahdollista vain jos jaksoa ei ole sisällytetty Mediakasvatuksen opintokokonaisuuteen) hänen tulee suorittaa organisaatioviestinnän aihepiirin kuuluva teos

  • Coombs W T & Holladay S J (2007): It's Not Just PR: Public Relations in Society: Oxford: Blackwell.

Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat suorittavat täydentävän teoksen joko viestinnän oppiaineessa tai Avoimessa yliopistossa. Suorituksesta on sovittava etukäteen jaksosta vastaavan opettajan kanssa. Muut kuin valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat suorittavat jakson Avoimessa yliopistossa.