Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 16.5.2017
17:00 - 18:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.
Kurssialueelle voi kirjautua 6.8.2017 saakka.

Kuvaus

Kurssi on kaikille avoin MOOC (= massive open online course), ja se on tarkoitettu kaikille viestinnästä kiinnostuneille.

Opintojakso esittelee viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen näkökulmia, keskeisiä käsitteitä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Jakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää viestinnän tutkimuksen kenttää ja oppihistoriaa, tuntee keskeiset käsitteet ja osaa hahmottaa viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä viestinnän perusopinnoissa.

Aloitus- ja palauteluennot + luentotallenteet ja niihin liittyvät tehtävät + kotitentti, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Aloitusluennolle voit osallistua luentosalissa tai kuunnella sen jälkikäteen tallenteena.

Kantola A. (2014): Matala valta. Vastapaino.
Seppänen J. & Väliverronen E. (2012 tai uudempi painos): Mediayhteiskunta. Vastapaino.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin suorittaminen edellyttää, että tehtävät sekä kotitentin kumpikin osa (luennot ja kirjallisuus) on suoritettu hyväksytysti. Osasuoritukset ovat voimassa vain tämän opintojakson ajan.

Kurssialue on osoitteessa: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=56
Kurssialue avautuu 9.5.2017


Osallistua voi kahdella eri tavalla:

A) Vierailijana ilman rekisteröitymistä
Vierailija pääsee tutustumaan vapaasti kurssin sisältöihin ja osaan aineistoja. Vierailija ei kuitenkaan pääse osallistumaan keskusteluihin, eikä hän saa sähköpostiinsa kurssia koskevia tiedotteita.

Vierailemaan pääsee seuraavasti:
1. Mene osoitteeseen https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=56
2. Valitse: Kirjaudu vierailijana / Log in as a guest.


B) Jos haluat suorittaa kurssin
ja saada siitä opintosuoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin, sinun tulee ilmoittautua opintojaksolle ja maksaa Avoimen yliopiston opintomaksu (75 e). Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Katso ilmoittautumistiedot kohdasta "Ilmoittautuminen ja opintomaksu".


Huom!
Jos olet jo osallistunut jollekin Helsingin yliopiston mooc-kurssille (lukuun ottamatta tietojenkäsittelytieteen mooceja, jotka sijaitsevat toisella alustalla) rekisteröityneenä osallistujana, voit käyttää samoja tunnuksia myös tällä kurssilla.

Luennot:

  • aloitusluento ti 16.5. klo 17.00-18.30, katso opetuspaikka Aikataulu-kohdasta.
  • kertausluento

Luennoista tehdään myös tallenteet oppimisympäristöön.


Tallenteet ja tehtävät:

  • luentotallenteet ja niihin liittyvät tehtävät (arviointi: hyväksytty/hylätty)
  • tehtävät palautetaan valittuun kotitenttiin mennessä


Kotitentti
:

Luennot ja kirjallisuus tentitään kotitentissä kurssin oppimisympäristössä. Kussakin tentissä on mahdollista suorittaa luennot ja/tai kirjallisuus.

Alustavat tenttipäivät:

1. tenttimahdollisuus: tentti alkaa ma 12.6. klo 10.00 ja päättyy pe 16.6.17 klo 16.00
2. tenttimahdollisuus: tentti alkaa ma 7.8. klo 10.00 ja päättyy pe 11.8.17 klo 16.00
3. tenttimahdollisuus: tentti alkaa to 21.9. klo 10.00 ja päättyy ma 25.9.16 klo 16.00

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaine).
Opintojakson suorituksen voi sisällyttää myös yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (viestintä) (25 op).

Jos opiskelija, joka on suorittanut Mediakasvatuksen 25 op:n kokonaisuuteen kuuluneen jakson Viestinnän perusteet 4 op haluaa täydentää jakson Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op -jaksoksi (mahdollista vain jos jaksoa ei ole sisällytetty Mediakasvatuksen opintokokonaisuuteen) hänen tulee suorittaa organisaatioviestinnän aihepiirin kuuluva teos

  • Coombs W T & Holladay S J (2007): It's Not Just PR: Public Relations in Society: Oxford: Blackwell.

Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat suorittavat täydentävän teoksen joko viestinnän oppiaineessa tai Avoimessa yliopistossa. Suorituksesta on sovittava etukäteen jaksosta vastaavan opettajan kanssa. Muut kuin valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat suorittavat jakson Avoimessa yliopistossa.